A název školního vzdělávacího programu – Škola, která si zpívá a kreslí, prozrazuje, že ZŠ Krestova 36A poskytuje svým žákům nadstandardní umělecké vzdělávání.  

V letošním školním roce navštěvují základní školu celkem 374 žáci vyučovaní v 18 třídách   1. a 2. stupně a její historie se píše  od roku 1971. Od té doby škola urazila dlouhou cestu lemovanou množstvím změn, její součástí se také stala Mateřská škola Ignáta Herrmanna. V roce 2012 se škola díky finanční dotaci z Operačního programu životního prostředí EU Fondu soudržnosti pro vodu, vzduch a přírodu dočkala nového převleku. Byly zatepleny obvodové stěny pavilonů, jejich střechy a došlo k výměně oken, barevně ožila i fasáda školy a změn doznalo i vnitřní vybavení. Ve třídách jsou interaktivní tabule, dataprojektory a další moderní technika, která pomáhá ke zkvalitnění výuky žáků stejně jako řada odborných učeben.   

Zdroj: zadavatel inzerce

ZŠ Krestova po rekonstrukci

Hudba ve všech podobách 

Jednou ze specializací naší školy je hudba ve všech jejích podobách. Žáci s rozšířenou výukou hudební výchovy mají možnost navštěvovat některý ze tří pěveckých sborů, které sklízejí úspěchy na pěveckých soutěžích v regionu i širším okolí. V minulých letech také doprovázely vystoupení známých pěveckých osobností, jakými jsou H. Vondráčková, B. Basiková. D. Landa. L. Kerndl atd.  

V rámci rozšířené výuky výtvarné výchovy se žáci seznamují s různými výtvarnými technikami a materiály. Velmi oblíbené se stalo a veřejností je kladně přijímáno pořádání tvůrčích dílen pro děti a jejich rodiče, které vedou k tvorbě originálních výrobků. 

Škola nabízí také výuku jazyků, angličtina se vyučuje již od 1. ročníku, volný čas pak mohou žáci trávit v odpoledních kroužcích, které vedou pedagogičtí zaměstnanci školy. Patři mezi ně kroužek  keramický, výtvarný, tenisový, fyzikální, přírodovědný, matematický, turistický, míčové hry, dále hra na flétnu, jóga pro děti nebo doučování anglického  a českého jazyka. 

Zdroj: zadavatel inzerce

Májové veselí 

Tradice Žákovského parlamentu 

Dlouholetou tradicí ve škole má Žákovský parlament, demokratické seskupení žáků, které s sebou přináší pravidelné setkávání na plánovaných zasedáních. Ta poskytují prostor pro další aktivity poskytnout co nejlepší podmínky pro rozvoj demokratického člověka. Získat roli zástupce parlamentu není jednoduché, před samotným zvolením probíhá ve třídách hlasování a na základě usnesení většiny jsou zvoleni dva zástupci. V žákovském parlamentu ZŠ Krestova  jsou zastoupeny 4. až 9. ročníky, kde vybraní členové reprezentují nejen zájmy svých tříd, ale také mají za úkol zprostředkovat informace z každého zasedání ročníkům mladším (1. až 3. třída), popř. jednat zástupně při podávání návrhů.  

Zdroj: zadavatel inzerce

Malí a velcí kamarádi                                     Klub předškoláčků

V minulých dvou letech se škola rovněž zapojila do dvou charitativních akcí, které jsou sesterskou aktivitou každoročního „Vánočního jarmarku“. Finanční dar tak putoval Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z. s., Klubu Stonožka Ostrava a brněnské Škole pro výcvik vodicích psů a spolku Vodicí pes, z. s. podporující klienty s těžkým postižením zraku, kteří chtějí být samostatní a nezávislí na okolí s pomocí vodicích psů.