Vlastníkům kvalitních uměleckých předmětů z Brna a okolí se opět nabízí příležitost nechat předměty odborně posoudit a ověřit si jejich aktuální hodnotu. Ve dnech 15. a 16. září mohou navštívit poradenské dny aukčního domu Dorotheum v hotelu Continental, kde si mohou nechat bezplatně posoudit svá díla, odhadnout jejich cenu, kterou by mohla mít pro dražitele, i zvolit vhodné načasování pro jejich prodej. Vhodné hodnotné či uměleckým zpracováním mimořádné předměty mohou prostřednictvím pražských znalců nabídnout do velkých mezinárodních aukcí s uměním a starožitnostmi ve Vídni.

Už přes 20 let se na nás obracejí noví i stávající zákazníci při posuzování uměleckých děl. Mnozí vědí velmi dobře, co vlastní, a obracejí se na nás jako na důvěryhodného partnera, který jim zprostředkuje prodej. Někteří z nich zjistí, že mají velmi hodnotné předměty právě až díky nám. To se velmi často stává především u zahraničních autorů, jejichž jména nejsou tak známá jako jména českých výtvarníků", říká Michal Šimek, expert na výtvarné umění a ředitel pražského zastoupení aukčního domu Dorotheum.

Nejen obrazy, kresby a grafiky, ale také vzácné užité umění, starožitnosti a šperky patří mezi vyhledávané segmenty umění. „Kvalitní a hodnotný šperk může být i velmi nenápadný a často se setkávám s tím, že majitelé nedostanou odpovídající informaci o jeho skutečné hodnotě. Naše společnost ale nabízí zákazníkům nejen bezplatné poradenství, ale především velmi transparentní možnost prodeje prostřednictvím mezinárodních aukcí ve Vídni", říká Hana Šimonová, expertka na šperky a stříbro.

Zdroj: www.dorotheum.com
Hlavní výstavní sál aukčního domu Dorotheum v průběhu předaukční výstavy Modern & Contemporary Week

Poradenství aukčního domu Dorotheum v Brně
Hotel Continental
Kounicova 6
Brno
15. – 16. září 2020
10 – 17 hodin

www.dorotheum.com
Info@dorotheum.cz
+420 224 222 001
+420 724 334 354