Hnutí BOS je hnutím, které sdružuje lidi, kteří znají skutečný význam takových slov jako vlastenectví, práce, rodina, odpovědnost, obrana státních hranic.
Naši kandidáti rozhodně nemají vymyté mozky a nejsou spojeni s žádnými kmotry, tuneláři, lobbisty a podobnými lidmi, kterými se současná politika jen hemží.
Náš Krajský volební program je obsažen ve třech slovech: BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA

Kromě jiného budeme na území kraje prosazovat:

-   odstřižení parazitů a pijavic od krajského rozpočtu a jeho korekce z důvodu propadu asi 1 mld. Kč na straně příjmů
  obnovení důsledné kontroly veřejných zakázek a nesmiřitelný boj s korupcí
  eliminaci bezpečnostních rizik v lokalitách soustředění cizinců
-   veškerá opatření k ochraně státních hranic se SRN
-   důrazná opatření proti islamizační politice a proti islámské ideologii v Plzeňském kraji
-   vyvíjení tlaku na Ministerstvo školství ke zrušení nesmyslné inkluze - zákaz působení neziskových organizací na výchově dětí a mládeže ve školských zařízeních
  a mnoho dalších opatření, která budou uvedena na WEB stránkách hnutí www.hnutibos.cz

CHCETE BEZPEČNÝ KRAJ??

CHCETE ODPOVĚDNÉ KRAJSKÉ POLITIKY??

CHCETE JISTOTU SOLIDARITY??

VOLTE HNUTÍ BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA (BOS)

  KANDIDÁTKU č. 1

                                 

 Ing. Václav KřenekZdroj: BOS

                                                                                     /Ing. Věstislav Křenek/

                                             

Karin KulišováZdroj: BOS
                                                                 /Karin Kulišová/

                                            

 Ing. Josef RaizerZdroj: BOS
                                                                              /Ing. Josef Raizer/

                             

Ing. Václav KocekZdroj: BOS 
                                                                       /Ing. Václav Kocek/

                                         

Bc. Václav PackanZdroj: BOS
                                                                     /Bc. Václav Packan/

Objednatel: hnutí BOS / Zhotovitel: VLTAVA LABE MEDIA a.s.