Vážený voliči.

Ústecký kraj je mým rodným. Zde jsem vyrostl, založil rodinu, žiji a více jak dvě desítky let pracuji jako drobný živnostník v oboru návrhů a realizací interiérů i exteriérů. Tento kraj mi přirostl k srdci a považuji ho za svůj domov. Jsem otcem dvou synů Vojty a Matěje. V listopadu mi bude 48 let.

Protože mě život v našem kraji zajímá, jsem po celý svůj dospělý život politicky činný. V roce 2005 jsem získal mandát zastupitele města Dubí a tento vykonávám do současnosti. To doufám, že svědčí o tom, že funkci vykonávám dobře a ve prospěch občanů Dubí. Druhé volební období jsem i členem rady města. V roce 2008 – 2012 jsem byl zvolen zastupitelem Ústeckého kraje, kde jsem byl členem kontrolního výboru, dozorčí rady Krajské zdravotní a sportovní komise. Od roku 2016 jsem opět členem kontrolního výboru zastupitelstva ÚK. V neposlední řadě vykonávám šestým rokem funkci přísedícího u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Nepatřím mezi ty, co jen remcají v hospodě u piva, a jen kritizují ty druhé. Rád bych se i nadále aktivně zapojil do rozvoje Ústeckého kraje, hlavně v oblasti sportu, kulturních a volnočasových aktivit. Proto jsem přijal kandidaturu do zastupitelstva Ústeckého kraje a chci pracovat s vámi „ společně za náš kraj“.

Tomáš Zíka

Zhotovitel: KSČM           Zadavatel: KSČM