Veřejná doprava je z hlediska pracovního uplatnění různorodá a ke svému fungování potřebuje zajištění širokého spektra podpůrných služeb, se kterými v Dopravním podniku hl. m. Prahy (DPP) pomáhá více než 11 tisíc zaměstnanců. Již tradičně DPP poskytuje desítky volných pracovních míst v oboru dopravy, nejedná se jen o řidiče či strojvedoucí, ale také o pracovní pozice, které jsou důležité pro správu a provoz celého podniku. 

DPP je největším provozovatelem MHD v České republice, ale záběr jeho činností je opravdu široký. Proto DPP nabízí pracovní příležitosti nejen uchazečům, kteří svoji kariéru teprve zahajují, ale také plně kvalifikovaným profesionálům v různých oborech. Práce v dopravě je nejen velmi atraktivní a vyhledávaná, ale také náročná. Většina pozic totiž vyžaduje odbornost, a je navíc spojena s interakcí s veřejností, proto je od zaměstnanců vyžadována také prozákaznická orientace.

Jakou perspektivu DPP svým zaměstnancům nabízí?

Hlavně stabilní a dlouhodobé zaměstnání. Pracují u nás celé generace rodin a mnoho zaměstnanců, kteří od nás v minulosti odešli, se s povděkem opět vrací k nám, zejména v současné době, kdy koronakrize tvrdě dopadá na řadu zaměstnavatelů. Většina uchazečů o zaměstnání si začíná uvědomovat, že z dlouhodobého hlediska je stabilita zaměstnavatele, a tím pádem i pravidelného příjmu, mnohem výhodnější než okamžitý, ale krátkodobý profit. Svým zaměstnancům poskytujeme spravedlivé odměňování, výborné pracovní podmínky, mnoho benefitních výhod a ve většině případů další vzdělávání v oboru, ve kterém vykonávají svoji práci.

Když hovoříte o benefitech, můžete být více konkrétní?

Velmi vyhledávaným benefitem je například zaměstnanecké jízdné, a to i pro rodinné příslušníky. Dále poskytujeme 5 týdnů dovolené, stravenky v hodnotě 110 Kč za každou celou odpracovanou směnu, poukázky Flexipass ve výši 4 000 Kč ročně, po roce výkonu práce penzijní připojištění v hodnotě 1 300 Kč měsíčně, při náhlé zdravotní indispozici možnost čerpat ročně až 3 dny zdravotního volna s náhradou mzdy. Zejména rodiče oceňují příspěvek na dětskou rekreaci až do výše 4 500 Kč ročně, zájem je také o naše ubytovny za cca 2 000 Kč měsíčně a myslíme i na bezpečnost a pojištění – u vybraných profesí poskytujeme pojištění odpovědnosti ve výši 800 Kč. Našim největším benefitem je ale zázemí velké společnosti, jednoho z deseti největších zaměstnavatelů v ČR s dlouholetou tradicí, spolehlivost, stabilita a jistota zaměstnání. 

Co od uchazečů očekáváte?

U naprosté většiny pozic trváme na odborném vzdělání a znalostech, např. pozice v elektroprofesích, třeba elektromechanici, kteří opravují elektroinstalace v autobusech či tramvajích musí tomuto oboru nejen rozumět, ale mít zkušenosti. Na jejich práci pak závisí spolehlivost vozidla, které denně přepraví stovky či tisíce cestujících. U jiných pozic zase potřebujeme fyzickou zdatnost při manipulaci s těžkými předměty, což jsou např. kolegové, kteří opravují tramvajové tratě nebo tratě v metru. U většiny provozních pozic je užitečná manuální i technická zručnost, např. mechanici při rutinní údržbě zařízení a vozidel musí umět najít příčinu problému a následně jej vyřešit. Zařízení nejen opravujeme, ale také modernizujeme, proto je důležité, aby zaměstnanci na těchto pozicích znali mechaniku mobilních zařízení.  

Některým uchazečům se ale zdá, že naše očekávání jsou příliš vysoká i přes zdání, že se uchází o pracovní pozici na základní úrovni. Charakter pracovních činností je ale daný a s ním i odpovědnosti. U pozice traťového dělníka nám např. stačí základní vzdělání nebo výuční list. Očekáváme ale, že uchazeč bude manuálně zručný a v dobré fyzické kondici, protože bude vykonávat namáhavou fyzickou práci (podbíjí kolejnice, pražce apod.). Řidiči zase musí umět sledovat provoz, soustavně být plně soustředěni, komunikovat s dispečery i cestujícími a ovládat stres spojený s veřejnou interakcí.

Říkal jste, že se o rozvoj zaměstnance staráte. Jak?

Tato oblast je jednou z klíčových i pro nás personalisty, protože nové služby, technologie a procesy představují příležitosti pro nové pracovní dovednosti, a dokonce i pracovní pozice. Zaměstnance je potřeba průběžně vzdělávat, seznamovat je s novými trendy a technologiemi, které s v oblasti dopravy a informování cestujících neustále objevují, a s předstihem je tak připravovat na budoucí požadavky vyplývající z pracovních pozic. Zaměstnance tím udržujete v trendu, ale dáváte jim konkurenční výhodu, možnost pro interní mobilitu a udržení se na pracovním místě. Ve vzdělaných zaměstnancích  skví bohatství společnosti.

A jaké konkrétní pozice nyní obsazujete?

Práci u nás najdou zejména kvalifikovaní zaměstnanci jako zámečníci, svářeči a obory v elektroprofesích. Rychlý technologický pokrok, nové komunikační a počítačové technologie zase vyžadují personál s vhodnými technickými a technologickými dovednostmi. Místa IT profesionálů obsazujme průběžně během celého roku.

Co byste zájemcům doporučil?

Doporučil bych, aby o své pracovní perspektivě dobře přemýšleli, protože pokud se správně rozhodnou, práce je bude bavit a budou se zároveň realizovat. Vzdělaný zaměstnanec, kterého práce baví a naplňuje, je ideální stav. Pro nás je zase důležité přijmout co nejvhodnější zaměstnance na danou pozici, kteří mají chuť učit se novým dovednostem, ale hlavně v podniku, který poskytuje důležitou veřejnou službu pracovat tak, aby byl výsledkem spokojený zákazník. Přehled volných pracovních pozic pravidelně aktualizujeme na našich karierních stránkách https://dpp.jobs.cz/. Informace o pozicích zájemcům poskytneme také na bezplatné náborové lince 800 220 020.  

https://www.dpp.cz/