Představte krátce historii společnosti DENIOS, kdy a kde začala působit? Jaký je její výrobní program?
O rozhovor jsme v sídle firmy ve Strakonicích požádali  jednatele společnosti ing. Jana Matějku.

Zdroj: DENIOS s.r.o.Společnost DENIOS byla založena v Německu před více než 30 lety a od počátku bylo hlavní myšlenkou napomáhat ochraně životního prostředí a zlepšovat bezpečnost práce ve firmách poskytováním širokého spektra vhodných produktů. Tato hlavní myšlenka se od té doby nezměnila a společnost DENIOS postupně rozšířila svoje aktivity nejen po celé Evropě, ale i do Číny, USA, Kanady nebo Mexika.

Společnost DENIOS s.r.o. působí v ČR od roku 1998. Do roku 2016 jsme působili ve Strakonicích ve staré výrobní hale v Heydukově ulici a v létě 2016 jsme se přestěhovali do nového výrobního závodu v lokalitě průmyslové zóny Na Jelence, který byl vybudován celkovou investicí 210 miliónu korun. V současnosti v něm pracuje ve dvousměnném provozu více než 100 zaměstnanců.

Ve výrobním programu našeho závodu ve  Strakonicích jsou především záchytné vany pro bezpečné ukládání nebezpečných látek ve firmách a mobilní sklady na nebezpečné látky pro skladování větších množství těchto látek. Tyto sklady mohou být nejen vyhřívané, ale i klimatizované pro udržení vhodné teploty v zimě i v létě nebo v provedení s požární odolností. Pro představu – v našem závodě vyrobíme ročně více než 30 000 záchytných van, které se dostanou buď přímo k našim zákazníkům v České republice a na Slovensku (zde máme již 10 let obchodní zastoupení) nebo prostřednictvím skupiny DENIOS k zákazníkům po celé Evropě. V oblasti skladů nebezpečných látek s požární odolností jsme aktuálně jediní, kteří mají v České republice platný certifikát, který garantuje kvalitu a deklarované vlastnosti těchto výrobků v oblasti požární ochrany.

Jakou výrobu a jaké dodavatelské  služby zajišťujete  ve firmě ve Strakonicích?
Jedná se o strojírenskou výrobu, především v oblasti zpracování plechů. Proces začíná dělením plechů většinou na laserovém dělicím stroji a řezáním profilů na pásové pile. Dalším krokem je ohýbání plechů na ohraňovacích lisech, svařování, lakování a konečná montáž.

Kdo jsou vaši hlavní odběratelé v ČR?
Našimi přímými zákazníky jsou firmy v České a Slovenské republice, které se starají o ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a požární prevenci ve svých výrobních, logistických a obchodních prostorech. Patří sem firmy jak z oboru dopravních prostředků, tak z potravinářského, zpracovatelského nebo chemického průmyslu, ale i armáda, policie nebo školy všech stupňů.

Jste v nové továrně na průmyslové zóně v Strakonicích již 4 roky. Co se změnilo za tu dobu?
Podařilo se nám zaplnit výrobní prostory zakázkami takovým způsobem, že uvažujeme o dalším rozšíření výrobních a skladovacích ploch v rámci našeho areálu tak, abychom měli připravené kapacity na další rozvoj ať už při nárůstu množství stávajících zakázek nebo pro další nové projekty.

Co nové technologie a inovace ve výrobě či službách?
Osvědčil se nám svařovací robot pro svařování záchytných van tak, že ho v letošním roce doplníme dalším několikanásobně větším v hodnotě zhruba 20 milionů korun. Naše výrobky jsou postupně inovovány a konstrukčně přepracovány pro použití moderních technologií, které máme k dispozici, což vede k jejich lepším vlastnostem a našim zákazníkům přinášejí vyšší bezpečnost.

Na vašem webu máte oblast environmentálního podnikání. Co vše v této oblasti zajistíte pro vaše obchodní partnery? 
Po celou dobu našeho působení na trhu poskytujeme našim zákazníkům odborné poradenství v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany. V poslední době jsou s rozvojem elektromobility často poptávány bezpečnostní sklady pro akumulátory, ať už přímo výrobci elektrických aut nebo servisy. Dále nabízíme a prodáváme skříně pro skladování baterií pro akumulátorové nářadí včetně možnosti bezpečného dobíjení.

Možná??? Hledáte nové spolupracovníky a v jakých profesích?
Úspěšné podnikání je vždy založeno na kvalitních zaměstnancích a na jejich dostatečném počtu. Aktuálně máme v porovnání s předchozími lety poměrně dobře obsazené pozice, ale přesto by se nám hodili šikovní zájemci  - např. pro elektromontáž, obsluhu strojů, zámečnické práce nebo servis.

Skladovací kontejner na nebezpečné látky WFP s požární odbornostíZdroj: DENIOS s.r.o.Skladovací kontejner na nebezpečné látky WFP s požární odbornostíAutor: DENIOS s.r.o.

S jakým výhledem jdete do roku 2020 ? Jaké jsou plány společnosti do budoucnosti?
Vzhledem k tomu, že rok 2019 byl pro nás velice úspěšný, plánujeme i v dalších letech rozvoj naší činnosti a chceme i nadále nabízet našim zákazníkům co nejkvalitnější služby, výrobky i poradenství.

DENIOS s.r.o., Na Jelence 1330, Strakonice, www.denios.cz