Každý, kdo se trochu orientuje ve výrobním závodě, si dovede představit, jak je tato pozice zásadní pro chod celé výrobní haly a souvisejících podpůrných oddělení. Když jsem koncem roku 2019 nastoupila do společnosti, byla tato pozice neobsazená a hledal se vhodný kandidát. Osobně preferuji rozvoj interních zaměstnanců. Jistě, má to svá úskalí – provozní slepota, syndrom vyhoření a podobně. V interním růstu ale vidím mnohem více pozitiv. Vybíráte z lidí, jejichž práci skutečně znáte. Vybíráte z lidí, o nichž víte, jaký mají osobní přístup, jak jsou loajální, jak pracují v týmu. Jsou to ti, kteří znají chod firmy i zaměstnance. A především, vybíráte z lidí, kteří mají chuť se učit, nebojí se vystoupit z komfortní zóny, chtějí růst, a o kterých jste přesvědčeni, že novou pozici zvládnou. O tom je talent management. Jsem ráda, že se nám podařilo tuto klíčovou pozici obsadit z interních zdrojů. Otázky položila Kateřina Kudlíková HR - managerka.

Pojďme se Michala zeptat, jak roli Operations Managera vidí on:

Zdroj: Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o.

1.   Kdy jste Vy nastoupil do společnosti a co vedlo k Vašemu rozhodnutí přijmout nabídku na pozici Operation Manager?

Dobrý den, do společnosti jsem nastoupil v roce 2008. S drobnou pauzou jsem součástí týmu dodnes. Takže už hezkých 12 let. Prošel jsem si celým oddělením kvality, od technika měření, přes metrologii až po vedení celého oddělení.

Začátkem roku 2020 se na mě obrátil náš generální ředitel pan Petr Martínek s nabídkou na pozici Operation Manager (provozní ředitel). V prvním momentě jsem si to neuměl úplně představit. Přechod z oblasti managementu kvality na protipól – operativu – se mi zdál nereálný. Nicméně po pár měsících diskuzí, hledání směru a smyslu jsem se rozhodl nabídku přijmout. Jsem pevně přesvědčený, že může existovat synergie mezi operativou a kvalitou a že je možné systematický přístup právě z oblasti managementu kvalitu, také aplikovat do operativy a najít v těchto dvou důležitých oblastech společnou cestu. Věřím, že se mi povede zúročit vše, co jsme se na své cestě dodnes naučil a posunout Interplex o další krok dopředu v oblasti efektivity při současném zvedání kvality.

2.   V čem vidíte potenciál firmy?

V lidech, otevřeném přístupu a možnostech neustálého zlepšování. Potenciál Interplexu je obrovský a s nově vznikajícími trhy nás, pěvně věřím, čeká úžasná cesta.

Postupná elektrifikace vozidel otevírá nové možnosti, přináší nové přístupy a technologie. Postupně zavádíme automatizaci procesu, zvyšujeme jejich efektivitu a kvalitu výstupů. Také se posouváme v oblasti technické čistoty, která úzce souvisí právě s elektrifikací vozidel a již dnes jsme schopni dodávat produkty kde „nečistoty“ nepřesahují tloušťku lidského vlasu. Postupně se měníme na firmu, která skutečně přidává produktům hodnotu. Už dávno neplatí, že jsme jen „lisaři“. Naše procesy zahrnují velké množství dalších operací, kde na konci dodáváme komplexní produkty připravené k finálním montážím u desítek našich důležitých zákazníků.

3.   Jaké plány máte jako nový Operation Manager?

Standardizovat, sjednotit a ujasnit role všech, kteří mají co do činění s operativou s jediným cílem – EFEKTIVITA. Tady je skrytý potenciál naší společnosti. Paralelně s tímto cílem je nutné neustále zvyšovat kvalitu. To je to, co nás odlišuje od ostatních. Proto, jak jsem již říkal, věřím, že existuje možnost synergie mezi těmito „protipóly“ a já ji dosáhnu. Máme k tomu veškeré nástroje a skvělý tým.

Chci být oporou provoznímu týmu, být kolegům nablízku, podat pomocnou ruku a společně hledat cesty pro všechny výzvy, které nám život postaví do cesty. Rozhodně chci pokračovat ve vzdělávání našich lidí, protože to je to nejdůležitější, co máme. Bez nich bychom nebyli nic. Neustálé vzdělávání je zásadní a důležitou součástí celého procesu pro trvale udržitelný zvoj a zlepšování. V tomto ohledu máme i díky nové personální ředitelce paní Kateřině Kudlíkové velkou oporu.

Jsem velice rád za celý tým Interplex, který dnes máme. Na všech místech máme správné lidi schopné otevřeně myslet a přicházet s novým přístupem k práci. Čeká nás neuvěřitelná „jízda“ a já jsem vděčný za to, že mohu být její součástí.

Interplex Precision Engineering Czech Republic s.r.o., Za Pazdernou 1531, 397 01 Písek, https://interplex.com/locate-us/europe/czech-republic/pisek/