Petrochemická a rafinérská skupina Unipetrol je pravidelně oceňována jako jeden z nejlěpších zaměstnavatelů v Česku. V Ústeckém kraji dokonce drží již několik let prvenství v soutěži Zaměstnavatel roku. Výborně si obvykle vede také v přidruženém hlasování Nejžádanější zaměstnavatel podle studentů. „O blaho našich zaměstnanců se stará početný tým personalistů. Toto ocenění je především jejich zásluha. Jsou to opravdoví profesionálové,“ chválí personální ředitel Unipetrolu Michał Chmiel.

Unipetrol je součástí kritické infrastruktury České republiky. Čím se ve firmě strategického významu zabýváte a kolik lidí zaměstnáváte?

Unipetrol je největší rafinérskou a petrochemickou společností v České republice. Jako jediní zpracováváme „černé zlato“ a vyrábíme z něj pohonné hmoty, oleje, asfalty a petrochemické produkty – zejména plasty a hnojiva. Do skupiny Unipetrol spadají rafinérie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou, společnost Paramo se značkou Mogul v Pardubicích a Kolíně, neratovická Spolana a dvě výzkumná centra v Litvínově a Brně. Určitě každý zná i naši síť 417 čerpacích stanic Benzina, která je největší v Česku. Hledíme stále vpřed, a proto chceme být společně s naší mateřskou společností, nadnárodní skupinou ORLEN, v roce 2050 emisně neutrální. Již nyní realizujeme nebo připravujeme řadu projektů, které nám k tomu napomohou. Modernizujeme naše technologie, vyvíjíme alternativní paliva a řešíme recyklaci plastů. Zaměstnáváme téměř 5 000 lidí, z toho přes 2 600 v Ústeckém kraji. Zde jsme se i tento rok umístili na první příčce v soutěži Zaměstnavatel roku 2020.

Co pro vás znamená být nejlepším Zaměstnavatelem roku v Ústeckém kraji?

Konkurence v soutěži Zaměstnavatel roku se každým rokem zvyšuje, takže není snadné obhájit výsledky z předchozích let. I přesto se nám daří držet přední místa a snažíme se neustále o posun a zlepšování přístupu k zaměstnancům. Samozřejmě máme radost z dalších úspěchů v této prestižní soutěži.

Dle obratu patří Unipetrol do desítky největších českých firem a v oboru se pyšní i titulem nejprestižnějšího zaměstnavatele. Čemu nebo komu za to vděčíte?

Určitě našim zaměstnancům, kteří jsou pro Unipetrol prioritou. Dokládá to i fakt, že v roce 2019 společnost vyplatila téměř 109 milionů korun na zaměstnanecké výhody. Troufám si říct, že se o naše zaměstnance umíme postarat. Což je i zavazující, protože lidé u nás očekávají nadprůměrné zázemí. Jsem rád, že v drtivé většině jejich očekávání dokážeme naplnit. Nabízíme například příspěvek na stravování, kulturu, sport, penzijní připojištění a životní pojištění. Poskytujeme slevu na nákup pohonných hmot. Dbáme na rovnováhu mezi pracovním a osobním životem. Stejně tak je pro nás důležitá podpora vzdělávání, komunity nebo životního prostředí.

Jak se vám daří zapojovat zaměstnance do dobročinných projektů?

V Unipetrolu klademe velký důraz na oblast společenské odpovědnosti, a proto podporujeme účast zaměstnanců na dobročinných projektech tím, že je vtáhneme přímo do děje. Například členové běžeckého klubu skupiny Unipetrol loni vyběhali pro neziskové organizace bezmála 200 tisíc korun. Mezi letošní projekty patří platforma komUNIta, která podporuje firemní dobrovolnictví a zapojení zaměstnanců do života místních komunit. Zájemci mohou platformu využít k předkládání a realizaci svých návrhů. Letos jim na to společnost poskytla prostřednictvím projektu jeden milion korun. 

Kam nyní Unipetrol v oblasti lidských zdrojů směřuje?

Pokračujeme nejen ve zlepšování podmínek, zvyšování kvalifikace zaměstnanců a vytváření optimálního prostředí pro jejich kariérní růst, ale myslíme také na dlouhodobou podporu českých škol a talentovaných studentů. Společně s naší Nadací Unipetrol propagujeme chemii a finančně pomáháme stovkám studentů a pedagogů a desítkám středních a vysokých škol. Za předchozí školní rok jsme na stipendia, granty, dary a vzdělávací projekty pro studenty, pedagogy a školy vynaložili celkem osm a čtvrt milionu korun. I zájem škol kupříkladu o exkurze byl do začátku března nadprůměrný. Naše výrobní areály v Záluží u Litvínova, Kralupech nad Vltavou a Neratovicích navštívilo během prohlídek na dvanáct set studentů, což je více než za předchozí školní rok. Studenty tradičně zajímá pracovní prostředí, náplň práce, platové ohodnocení a možnost růstu.

Pojí vás s některými školami partnerství?

Největším výrobním závodem skupiny Unipetrol je Chempark v Záluží u Litvínova a pracuje v něm více než polovina všech zaměstnanců. Spolupráce se středními a základními školami je zde proto nejintenzivnější. Unipetrol uzavřel partnerství se Střední školou Educhem v Meziboří a litvínovskou Schola Humanitas. Studenti těchto škol mohou získat stipendia, povinnou dvoutýdenní praxi ve výrobním závodě a přes léto si mohou přivydělat na brigádě. V roce 2002 jsme zahájili spolupráci také s Vysokou školou chemicko-technologickou Praha, která vyvrcholila založením Univerzitního centra VŠCHT Praha – Unipetrol, jež sídlí přímo ve výrobním areálu. Na třech bakalářských a jednom navazujícím oboru tady studuje 35 vysokoškoláků. Jde o skvělé propojení teorie s praxí.

Když se k vám absolvent rozhodne nastoupit, co děláte proto, abyste si ho udrželi?

Jsme rádi, že se pro mladé stáváme atraktivním zaměstnavatelem. Chemie je přitažlivý obor, který přináší zajímavé kariérní i finanční příležitosti. Nové kolegyně a kolegové absolvují intenzivní tříměsíční adaptační plán. Vedle benefitů jim nabízíme možnost rozvoje, provozujeme unikátní tréninkové centrum a nejen v dnešní době určitě ocení, že za nimi stojí stabilní a silná společnost. Velký důraz klademe také na výchovu vedoucích zaměstnanců z vlastních řad. Snažíme se řešit potenciální riziko nedostatku pracovníků s potřebnými odbornými a manažerskými zkušenostmi aktivním způsobem – celoskupinovým projektem nazvaným Talent program. Hlavním cílem více než dvouletého programu je identifikovat a rozvíjet talentované zaměstnance, a vytvořit si tak budoucí základnu pro obsazování vedoucích a klíčových pozic z vlastních zdrojů. Talentovaní zaměstnanci dostanou na oplátku jedinečnou příležitost rozvíjet svůj profesní i osobnostní potenciál pod vedením zkušených profíků.

https://unipetrol.jobs.cz/

Unipetrol má nové tréninkové centrum pro zaměstnance i externí firmy

Unipetrol zrealizoval unikátní projekt a v budově bývalé výzkumné základny otevřel na jaře tohoto roku nové tréninkové centrum. V něm komplexně zaškoluje nastupující operátory, a to zejména s důrazem na praktické dovednosti. Centrum slouží k zácviku a získáváni zkušeností nových i stávajících zaměstnanců a studentů a je k pronájmu také pro externí společnosti.

 „Kvalitní a vzdělaný operátor je alfou i omegou chemického provozu. Operátor musí provoz nejen znát, ale musí se v něm také umět bez problému pohybovat a řešit jak standardní situace, tak i nestandardní či mimořádné události,“ vysvětlil Tomáš Herink, člen představenstva skupiny Unipetrol zodpovědný za výrobu, výzkum a vývoj.

Tréninkové centrum je součástí dlouhodobé strategie Unipetrolu, která se soustředí na zkvalitňování vzdělávání pracovníků Unipetrolu a zároveň se snaží zatraktivnit obor chemie zejména pro studenty a absolventy. Nachází se v třípatrové budově bývalé výzkumné základny, kde se ve zmenšeném měřítku testovala výroba. Výuková stanoviště jsou situována nejen přímo v budově, ale i ve venkovním prostředí v jejím blízkém okolí. Nový koncept tréninkového centra rozšiřuje možnosti teoretických cvičení i praktického nácviku obsluhy zmenšených, ale funkčních modelů výrobních zařízení, pohybu ve výškách či řešení nejrůznějších krizových situacích.

Stanoviště drobné údržbyZdroj: UNIPETROL RPA, s.r.o.

„Mnoho uchazečů přichází s nulovou zkušeností v chemickém provozu. Tréninkové centrum umožňuje nastupujícím operátorům vyzkoušet si práci v reálném pracovním prostředí dříve, než se skutečně stanou členy výrobních týmů. Zároveň se ujistí o vhodném výběru zaměstnání a tím samozřejmě můžeme předejít odchodům pracovníků ještě před oficiálním vstupem na pracoviště,“ řekla Rosálie Ottová, vedoucí oddělení HR business partnerů.

Téměř celé přízemí je určeno k výuce bezpečnosti práce, na kterou Unipetrol klade velký důraz. Nachází se zde například stanoviště první pomoci, v jehož rámci je realizován nácvik život zachraňujících úkonů a ošetření zranění vázaných na práci v chemickém provozu. „Výcvik je zaměřen na nejzávažnější stavy, s nimiž se pracovníci mohou setkat, a to jak v chemickém provozu, tak v osobním životě. Nově nastupující operátoři si tak na vlastní kůži vyzkouší resuscitaci, zástavu masivního krvácení či umělé dýchání,“ popsal Tomáš Herink. V přízemí budovy se nachází i stanoviště věnované drobné údržbě. V rámci něho si operátoři mohou zvyšovat svou kvalifikaci v údržbářských dovednostech, aby mohli sami provádět drobné opravy při pochůzkách v provozu. Edukační jednotka je umístěna v prvním patře budovy a je tvořena výukovou aparaturou, která umožňuje praktické řízení čtyř procesních veličin – teploty, tlaku, toku a hladiny.

Stanoviště bezpečnosti_první pomocZdroj: UNIPETROL RPA, s.r.o.

Nejvýznamnějšími stanovišti v novém tréninkovém centru jsou cvičná jednotka a kolony. Tato stanoviště jsou postavena venku mimo hlavní budovu a jedná se o zjednodušené modely výrobní jednotky. „Cvičná jednotka i kolony jsou dálkově řízeny z velína umístěného v přízemí sousední budovy. Nově nastupující pracovníci si tedy vyzkouší obě role – post venkovního i panelového operátora. K dispozici mají vysílačky, takže se naučí, jak mezi sebou správně komunikovat,“ vysvětlil Tomáš Herink.

Cvičná jednotkaZdroj: UNIPETROL RPA, s.r.o.

Rádi byste využili tréninkové centrum? Napište na treninkove.centrum@unipetrol.cz