Město Neratovice vyhlašuje tato výběrová řízení :

Informace k výběrovému řízení na www.neratovice.cz nebo na tel. 315 650 449.

Referent finančního odboru – hlavní účetní
Pracovní náplní pozice je Komplexní vedení účetnictví účetní jednotky, koordinace účtování o stavu, pohybu a rozdílu majetku a závazků, o nákladech a výnosech, o výdajích a příjmech a o výsledku hospodaření včetně sestavování účetní závěrky a vedení účetních knih, zpracování přiznání k DPH, DPPO, zpracování účetních výkazů, výkazu PAP.
Požadavky: znalost práce na PC, svědomitost v plnění povinností, samostatnost, flexibilita, bezúhonnost, ŘP skupiny „B“.
Termín podání přihlášky do 13. 4. 2020.

Odbor kanceláře tajemníka úřadu - referent oddělení informačních technologií
Pracovní náplní pozice je zajišťování správy ICT technologií (HW a SW), metodické usměrňování uživatelů a řešení uživatelských problémů, komunikace s dodavateli HW a SW.
Požadavky: Odborné vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo úplné střední vzdělání s maturitní zkouškou - třída 9, vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání -  třída 10 (výhodou vzdělání v oblasti ICT technologií).
Termín podání přihlášky do 13. 4. 2020.

Referent odboru kanceláře tajemníka úřadu – energetický manažer města
Charakteristika pracovní pozice: Energetický manažer – zajišťování komunikace s energetickou burzou ohledně nákupu elektrické energie, vedení a aktualizace databáze odběrných míst energií ve městě a jím zřízených organizací.
Požadavky:
Odborné vzdělání - vyšší odborné vzdělání nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou
Termín podání přihlášky do 30. 3. 2020.

Veškeré přihlášky na adresu: Městský úřad Neratovice, Kojetická 1028, PSČ 277 11, k rukám personalistky paní Dany Šimralové .

Dále nabízíme volná místa na pozici - Strážník městské policie.
Bližší informace u velitele MP. 
Tel.: 721 765 953 (každý den od 8.00 – 19.00 hod)

Město Neratovice, Kojetická 1028, Neratovice, 27711