Bylo tomu tak i v případě Jana Hanse, který si s vidinou lepší budoucnosti našel práci v elektrotechnické továrně ve Vídni.

V okamžiku, kdy se Československo stalo samostatnou republikou, vrátil se, aby své znalosti využil v rodné vlasti. V roce 1919 založil společnost JEVAN, která dodávala mladé republice telegrafy a která se stala předchůdcem dnešní společnosti Jihostroj a.s. Po několika letech firma Jevan ukončila výrobu a stala se výrobnou nábytkového kování. K zásadnímu přerodu na moderní továrnu přispěl příchod Ing. Železného, který zavedl leteckou výrobu. Další změna nastala s vypuknutím druhé světové války, kdy byl výrobní program využívaný pro potřeby německého průmyslu, a v letech poválečných, kdy se hlavní výrobní program přeorientoval na letecký průmysl. Ve druhé polovině padesátých let byl zaveden druhý nosný obor továrny – hydraulika pro nákladní automobily a traktory.

Tradice a zkušenosti v oboru strojírenství zůstaly zachovány, byly rozvíjeny a dnes v nich pokračuje společnost Jihostroj. Výrobní program je rozdělen do dvou odvětví – hydraulika a letecká technika.

V oblasti hydrauliky se firma zaměřuje na výrobu hydraulických zubových čerpadel, hydraulických motorů, děličů, ventilů a válců. Díky perfektní kvalitě, variabilitě a přizpůsobení výrobků požadavkům zákazníka patří k předním dodavatelům těchto zařízení pro výrobce lesních, stavebních a zemědělských strojů a další mobilní techniky nejen na českém trhu, ale i v zahraničí.

A čím se firma zabývá v oblasti letectví? Především jsou to systémy palivové regulace leteckých motorů, systémy regulace vrtulí a přístroje drakového hydraulického a palivového systému letadel. Tyto výrobky se vyznačují vysokou kvalitou, díky níž je společnost stabilním partnerem na světovém průmyslovém trhu. Jejím cílem je jediné – dokonalá kvalita a absolutní spokojenost zákazníků, kteří se vždy mohou spolehnout na zkušenosti, vzdělání a řemeslný um všech pracovníků Jihostroje.

Jihostroj a.s. Budějovická 148, 382 32 Velešín tel.: +420 380 340 511 www.jihostroj.com

http://www.jihostroj.com/kariera/