Historie firmy se začala psát v roce 1992, kdy společnost Halex Příbram spol. s r.o. navázala na tradici výroby ocelových hal v tehdejším státním podniku Rudné doly Příbram. V roce 1993 Halex Příbram přijal nabídku na strategické partnerství s německým výrobcem ocelových konstrukcí, společností Stahlbau Schauenberg GmbH a od 1. června 1994 zahájil činnost společný česko-německý podnik Halex-Schauenberg, ocelové konstrukce s.r.o.
Spojení s německým výrobcem a začlenění firmy do skupiny podniků Schauenberg znamenalo rozvoj výroby ocelových konstrukcí v Příbrami po všech stránkách. Investice do strojního vybavení, přijetí výrobního know-how z mateřské společnosti v Německu, zvýšení kvalifikace lidí a implementace evropských standardů kvality, to vše umožnilo v krátké době vyrábět a dodávat ocelové konstrukce renomovaným zákazníkům na nejnáročnějších trzích po celém světě. 
Výrobním programem jsou především nosné konstrukce pro chemická a petrochemická zařízení, průmyslové pece, těžké a středně těžké konstrukce pro energetické zdroje, konstrukce pro průmyslové halové systémy a investiční celky. Výroba je zajištěna v sedmi výrobních halách s více jak 100 zaměstnanci. Při své činnosti se společnost opírá o projekční, technické a výrobní možnosti a zkušenosti celé skupiny podniků Schauenberg, s více jak šedesátiletou tradici v projektování, výrobě a montáží ocelových konstrukcí po celém světě. Jméno Schauenberg je v oboru ocelových konstrukcí synonymem odborné způsobilosti, spolehlivosti a flexibility.
V roce 1999 byla založena druhá dceřiná společnost s názvem Halex-Schauenberg, ocelové stavby s.r.o. Ta se zabývá komplexními dodávkami halových systémů na klíč. Nabízí zákazníkům na českém trhu kompletní engineering stavebních projektů zahrnující činnosti od architektonické studie, přípravy projektu a vypracování projektové dokumentace, přes jednání na úřadech, vlastní koordinaci a realizaci stavby, až po závěrečnou kolaudaci díla. Společnost má bohaté zkušenosti s výstavbou objektů pro skladovací a logistické účely, výrobních hal, hal pro potřeby zemědělské výroby i dodávky objektů občanské vybavenosti.

Halex - Schauenberg ocelové konstrukce s.r.o.
Husova 435, Příbram, 26101
www.halex.cz