Jaké produkty společnost Datwyler vyrábí, na který segment trhu se orientujete?

V našem závodě se specializujeme na velkosériovou výrobu přesných pryžových dílů pro automobilové aplikace. Od svého vzniku společnost prodělala podstatný rozvoj ve výrobní kapacitě, technologii i infrastruktuře. Zásadním milníkem byl rok 2019, v jehož začátku jsme uvedli do plného sériového provozu vlastní míchárnu směsí.

Jaký je váš top produkt?

Přestože naše výrobky by uživatelé ve svých vozech hledali obtížně, protože jsou umístěné v útrobách vozidel, jedná se často o systémově kritické komponenty, bez nichž by brzdová, palivová nebo hnací soustava nebyly funkční. Některé díly se řadí mezi bezpečnostní, jejichž správná funkce bezprostředně ovlivňuje bezpečnost posádky vozu a automobilového provozu. Příkladem je výrobek užívaný v protiblokovacím brzdovém systému pro vyrovnávání tlaku v okruhu.

Kolik máte zaměstnanců, chybí vám některé profese?

V současnosti zaměstnáváme kolem 500 pracovníků. Největší počet zaměstnanců pracuje, přirozeně, ve výrobě, a to při obsluze gumárenských strojů a vizuální kontrole. S ohledem na trvající nepříznivou situaci na pracovním trhu je získávání a udržování motivovaného personálu dlouhodobě obtížné. Naproti tomu požadavky na kvalitu prováděné práce trvale stoupají. Průběžně obsazujeme místa operátorů výroby, údržby strojů i forem, logistiky. Současně se otvírají příležitosti v technických profesích – v zajišťování kvality, rozvoji výrobního systému a dalších oborech. Obecně, zajímají nás všichni lidé, kteří mají chuť pracovat a zlepšovat se s námi.

Exportujete do zahraničí, kam směřují vaše produkty?

Našimi zákazníky jsou špičkoví výrobci automobilových systémů – dodavatelé automobilek – vesměs s globální výrobní přítomností. Rovněž skupina Datwyler má svými výrobními závody geografické zastoupení na všech podstatných trzích. I tak, v zájmu dodavatelské kontinuity, z našeho novobydžovského závodu zásobujeme zákazníky v obou částech Ameriky, ve východní Asii a, přirozeně, v Evropě. Ta je pro nás největším odbytištěm. Podstatnou roli v rámci Evropy pro nás hraje odbyt v Česku a na Slovensku.

Jaké projekty aktuálně realizujete a co chystáte do budoucna?

V posledních dvou měsících jsme dokončili projekt navýšení kapacity výroby stěžejního růstového výrobku pro aplikaci v brzdové soustavě. Obnášel instalaci až pěti vstřikolisů a zvýšení kapacity dalších podpůrných technologií. Naše týmy udělaly na tomto projektu kus skvělé práce. Veškeré úkony se prováděly za běžící ostatní výroby. S ohledem na komerční náročnost našeho obchodního sektoru a rostoucí nároky zákazníků na funkčnost a kvalitu výrobků vynakládáme úsilí primárně na posilování naší tržní pozice a její dlouhodobou udržitelnost. Za tímto účelem rozvíjíme vlastní výrobní systém založený na filozofii trvalého zlepšování a vizi provozní dokonalosti.

Jakou máte vizi rozvoje společnosti uvažujete, kam by se měla posunout?

Z pohledu zaměření výrobního programu budeme nadále hledat příležitosti na trhu technicky a výrobně vysoce náročných aplikací postavených na rozsáhlém know-how vývoje a výroby gumárenských směsí a dalších souvisejících technologií. Současně také pro náš obor platí naléhavý požadavek stále intenzivnějšího využívání automatizace procesů; věnujeme mu podstatné zdroje, jak intelektuální, tak finanční. Obecněji je a bude pro nás tématem celková digitalizace veškerých činností, jako prostředek k dalšímu zefektivňování našeho hospodaření a včasnému rozpoznávání i využívání obchodních příležitostí. Neustále pracujeme na zlepšování pracovních podmínek a zvyšování atraktivity zaměstnání v naší společnosti.

https://datwyler.com/