Roboti se v závodě používají napříč všemi výrobními technologiemi – na slévárně, obrábění, montáži i na vstřikování plastů.

Hlavním důvodem používání těchto moderních technologií je zefektivnění výroby, tedy úspora lidských zdrojů, snížení zátěže, zpřesnění výroby, stabilní produktivita a nepřetržitý provoz. Také se uspoří velká plocha výrobního prostoru.

Zkvalitňovat celý proces výroby pomocí robotizace se AISINu daří již od roku 2004. Zpočátku se používali roboti sprejovací a manipulační, postupně se rozšiřovalo jejich používání pro apretaci (odstraňování otřepů). Největší rozmach robotů v AISINu začal s přípravou nových dílů pro motory s platformou TNGA v roce 2018. V současné době zajištuje ve výrobě automatizaci 60 robotů.

APRETAČNÍ BUŇKA – SLÉVÁRNAZdroj: AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.APRETAČNÍ BUŇKA – SLÉVÁRNAAutor: AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.

„Na slévárně jich k výrobě používáme celkem 40. Za poslední dva roky jsme nainstalovali celkem 11 nových apretačních robotů. Tyto roboty využíváme pro odstraňování otřepů z dělící roviny odlitků. Dále zde používáme sprejovací roboty pro sprejování separátoru na licí formu a také manipulační roboty pro přesun odlitků mezi jednotlivými procesy (lití, značení, oklep přetoků)“ říká Asistent manažer slévárny Petr Kolář.

 V části obrábění a montáže nachází nejvíce uplatnění roboti pro opakované činnosti pro manipulaci s obrobky a komponenty tzv. „pick and place“. Martin Koblenc, Asistent manažer tohoto úseku upřesňuje: „Průmyslové roboty používáme nejčastěji pro přesun dílů a montážní procesy. V části obrábění a montáže jich máme celkem 16. Používáme je konkrétně na utahování šroubů, kdy si robot vybavený utahovací hlavou vezme šroub z automatického podavače a provede jeho utažení v požadované pozici. V minulosti tuto aplikaci vykonával operátor s pneumatickým utahovákem. Po nasazení robota došlo k velké časové úspoře v řádu několika sekund na jedno utažení šroubu. Nyní operátor pouze jednou za čas nasype šrouby do násypky“. Martin Koblenc dodává: „Robot kromě přesouvání z jednoho montážního pracoviště na druhé také může na konci tohoto procesu vyřadit neshodný kus tak, že se vůbec nedostane k operátorovi. Další použití je při polohování a přesunu dílů. Eliminovali jsme tak různá naražení a zrychlili výrobu dílů“.

ROBOT NA PODÁVÁNÍ KOMPONENTŮZdroj: AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.ROBOT NA PODÁVÁNÍ KOMPONENTŮAutor: AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.

Při vstřikování plastů se používají čtyři velké 6-osé kloubové roboty Denso a Fanuc. Robotická ramena zde fungují jako „ruka“, která vyzvedává kovové díly z předlohy a zakládá je do přesné pozice ve formě.

Jako další možnosti automatizace se v AISINu využívají různé automatické manipulátory a jednoúčelové prvky pro šroubování a lisování jako např. vibrační kruhový zásobník. Také usnadňují práci operátorům pomocí aplikace automatických a poloautomatických technologií, samozřejmostí je tak automatické podávání komponentů, pneumatický přesuv obrobků mezi obráběcími stroji, automatické měření nebo značení kusu. Zároveň, aby operátoři mohli snadněji manipulovat s horkým kusem, teplotu odlitků na slévárně snižují přídavným vzduchovým zařízením. Pro další optimalizaci výroby zkracují čas cyklu licího stroje s použitím technologie mikrospreje a zlepšení chlazení forem.

ČÁST PERIFERIE VSTŘIKOLISUZdroj: AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.ČÁST PERIFERIE VSTŘIKOLISUAutor: AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o.

AISIN jako moderní firma plánuje i do budoucna další rozšiřování průmyslové automatizace a robotizace, jak již v existujících oblastech výroby, tak i s nástupem nových projektů.

AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o., Čížovská 456, Písek 397 01, https://www.aisin.co.cz/