Naše klienty vždy vnímáme v kontextu celého jejich životního příběhu. Posilujeme pozici klientů v rodině a pozici pečujících rodin ve společnosti.

Naše služby poskytované v Jihočeském kraji:

Mobilní specializovanou paliativní péči dostupnou 24 hodin denně
Jsme oporou a pomocí pro rodiny, které o nemocného pečují. Jste-li v takové situaci, nebojte se na nás obrátit. Domluvíme si s Vámi osobní setkání v rámci bezplatného poradenství. Zdravotní sestra a sociální pracovnice Vám věnují čas, zodpoví Vaše otázky ohledně péče a jejích možnostech, pomohou Vám zorientovat se v dané problematice. Součástí multidisciplinárního týmu jsou zdravotní sestry, lékař, sociální pracovnice, psycholog a duchovní.

Na péči si klient částečně přispívá. Ceník je ale nastaven tak, aby péče byla dostupná pro každého. Jelikož platby od klientů zdaleka nepokryjí náklady na tuto službu, neustále hledáme nové podporovatele a dárce z řad nadací, firem i jednotlivců. Jednorázový poplatek za službu činí 1 500 Kč. V poplatku je zahrnuto zapůjčení nezbytných kompenzačních pomůcek a koordinace zdravotních a sociálních služeb po dobu péče.

Mobilní hospicovou péči poskytujeme v domácnostech klientů v Telči a okolí do 20 km v Kraji Vysočina a v ORP Dačice v Jihočeském kraji.

Kontakt: Mgr. Anna Svobodová, vedoucí zdravotní sestra, 775 574 977, sdileni.svobodova@gmail.com

Odborné sociální poradenství
Je to bezplatná pomoc pro ty, kdo hledají informace, kontakty, podporu a doprovázení v péči o své blízké – seniory, nevyléčitelně nemocné a umírající nebo zdravotně postižené. Pomáháme našim klientům orientovat se v dostupných službách, oprávněných nárocích (např. příspěvky na péči) a doprovázíme je v jejich zprostředkování.

Kontakt: Jaroslava Nováková, DiS., sociální pracovnice, 737 191 490, sdileni.novakovaj@gmail.com

Půjčovna kompenzačních pomůcek
Vhodné pomůcky přispívají ke zvládání běžných úkonů každodenního života a ke kvalitní péči v domácím prostředí. Přijďte si k nám vyzkoušet a vybrat tu nejvhodnější pomůcku pro Vás.

Kontakt: Jaroslava Nováková, DiS., sociální pracovnice, 737 191 490, sdileni.novakovaj@gmail.com

Sdílení o. p. s., Masarykova 330, Telč 588 56, https://www.sdileni-telc.cz/cs