Michale, prozraďte mi, co máte ve společnosti na starosti.
Vedu tým osmi lidí, který mám rozdělený do dvou skupin, první je pro oblast procesu a druhou je automatizace. Ve výrobě jsou linky vyrábějící komplexní plastové díly určené pro automobilový průmysl. Každá z těchto linek je unikátní a určená pouze pro konkrétní projekt a konkrétního zákazníka. Díváme se na projekt od hotového dílu a navrhujeme, jakým způsobem a s jakými stroji a procesy jej nejefektivněji vyrobit.

Zdroj: Possehl Electronics s.r.o.

Jak taková práce vypadá?
Naše činnost začíná poptávkou, kterou získá společnost od zákazníka. Na základě požadavků připravíme výrobní koncept toho, jak bychom daný díl chtěli vyrábět, ať už ručně či s určitou automatizací.  My musíme tento výrobní koncept rozebrat do detailu a následně vybrat nejvhodnější dodavatele výrobních prostředků na kterých se budou díly vyrábět. Hlavním úkolem v realizační fázi je dohled nad dodavatelem konkrétní automatizace, řešení technických či organizačních dotazů.  

Pracuje váš tým společně na jednom projektu?
Všichni jsou rozděleni do projektů alespoň po dvojici, ale vzájemně známe svoji práci a v případě potřeby se podporujeme. 

Co očekáváte od člověka, kterého právě hledáte?
Vhodný kandidát by mohl být špičkový mechatronik, který chce své know-how zúročit při koncipování, návrhu a zavádění automatických linek do sériové výroby.

Zdroj: Possehl Elektronics s.r.o.

V čem je práce v Possehl Electronics výjimečná?
Technologie, produkty, procesy a stupeň automatizace, které ve firmě máme, jsou v našem okolí nevídané a vysoce nadprůměrné. Hlavně v oblasti výroby poloautomatizací nebo automatizací vidím já osobně budoucnost. 

Jaký je váš tým?
Všechny členy týmu vedu tak, abychom táhli za jeden provaz a mohli se jeden na druhého spolehnout. Což zúročíme zejména při souběhu náběhu více nových projektů anebo při účasti členů týmu na optimalizaci stávajících výrobních procesů.


Zdroj: Possehl Electronics s.r.o.

Bez čeho se ve své práci průmysloví inženýři neobejdou?
Rozhodně cit pro techniku, analytické myšlení a logické uvažování a hlavně týmová spolupráce napříč celým závodem nebo i kolegy z ostatních závodů.

Zdroj: Youtube

Kontakty:

prace@possehlelectronics.com,Tel.: 727 818 360 ,
https://www.jobs.cz/rpd/1413167747/?searchId=1904424b-1eef-46b3-82c4-b9e74a238897&rps=233
https://www.facebook.com/PossehlElectronicsCzechRepublic/, https://www.possehlelectronics.de/de/
https://www.youtube.com/watch?v=JFdG4fWl25s

Possehl Electronics Czech Republic s.r.o.
Dýšina 297
330 02 Dýšina