Ing. Michal SlabaZdroj: Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o.Společnost Wittmann Battenfeld přišla do Písku před 17 lety?

Ano, společnost (tehdy ještě pod názvem) Wittmann CZ spol. s r.o. byla založena v říjnu 2003, jako dceřiná firma společnosti Wittmann Kunststoffgeräte GmbH Rakousko, která je mateřskou firmou skupiny WITTMANN Group s celosvětovou působností. Naše firma je zodpovědná za prodej strojů a zařízení pro plastikářský průmysl, poradenství, záruční i pozáruční servis a dodávky náhradních dílů pro zákazníky v České a Slovenské republice.

Jakým vývojem od té doby prošla?

Na první roky činnosti firmy velmi rád vzpomínám, bylo to takové pionýrské období. Prvních pár měsíců jsem byl tehdy sám a kancelář měl u sebe doma v Písku. Ihned po založení firmy jsem proto začal hledat první spolupracovníky a vhodnější pracovní prostory. V průběhu prvního čtvrtletí roku 2004 již vznikl malý tým, s nímž jsem se přestěhoval do pronajatých kanceláří v Písku.
První léta byla obdobím slibného rozvoje a naše kanceláře nám záhy začaly být malé. Chtěli jsme totiž nabízet i školení, mít předváděcí prostory, vlastní konstrukční oddělení apod. Proto jsem byl v roce 2007 vedením společnosti pověřen, abych našel vhodný pozemek pro stavbu vlastního sídla. Pozemek jsem nakonec našel v Malých Nepodřicích u Písku.

Jak vývoj vaší firmy ovlivnila hospodářská krize 2008-9?

Rok 2008 byl bezpochyby milníkem, rokem velkých změn, a pro nás dvojnásob. Na jaře roku 2008 došlo v koncernu WITTMANN k historicky největší akvizici, a to převzetí firmy BATTENFELD Kunststoffmaschinen GmbH – významného výrobce vstřikovacích strojů, který se kvůli chybnému financování na třetích trzích, přílišnou rotací kádrů na manažerských pozicích a absenci dlouhodobé koncepce dostal do neřešitelných potíží. Do této doby jsme se snažili být nezávislí na dodavatelích vstřikovacích strojů a s mnohými jsme na našem trhu spolupracovali. Akvizicí „Battenfeldu“ jsme se však přes noc stali pro některé naše stávající obchodní partnery konkurenty. Já jsem si rovněž velmi dobře uvědomoval, že tímto krokem se naše portfolio rozroste tak, že budeme muset rozšířit stávající servisní i obchodní tým. Název naší firmy se zároveň rozšířil na Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o. Na zakoupeném pozemku v Malých Nepodřicích u Písku jsme i v období vrcholu velké hospodářské krize započali na jaře 2009 s výstavbou vlastního sídla, která bylo dokončena koncem roku 2010.

Vaše společnost jako jediná na světe nabízí ucelený program periferií a strojů na zpracování plastů. Kde všude, a nejen v JČ se s vašimi výrobky můžeme setkat?  

Skupina Wittmann zřejmě jako jediná na světě nabízí ucelený výrobní program periferních zařízení a strojů na zpracování plastů jedné značky. Jedná se zejména o roboty, manipulátory i komplexní automatizovaná pracoviště, IML-systémy, lokální i centrální zařízení na sušení a dopravu granulátu, temperační přístroje, chladící zařízení a průtokoměry, drtiče vtoků i dílů a od již zmíněného roku 2010 i vstřikovací stroje Wittmann Battenfeld.
Výrobní závody koncernu jsou umístěny v Rakousku, Maďarsku, Francii, USA, Číně. Tato celosvětová skupina dodává prostřednictvím svých dceřiných společností a obchodních zastoupení výrobky do více než 80 zemí světa a objemem své produkce především v oblasti automatizace vstřikovacích procesů zaujímá dominantní postavení na světovém trhu. V současné době pracují stroje a zařízení WITTMANN BATTENFELD ve více než 200 lisovnách plastů v České a Slovenské republice. Uživatelé strojů jsou především výrobci technických plastových dílů orientovaní na automobilový a elektrotechnický průmysl.

Podařilo se zrealizovat vlastní oddělení konstrukce? A jak jste zkvalitnili služby pro zákazníky?

Počátkem roku 2011 jsme se přestěhovali do nové vlastní moderně a účelově zařízené budovy u Písku. Díky této kvalitativní změně jsme mohli založit vlastní konstrukční oddělení jednoúčelových strojů a zařízení, které nám umožňuje jak doplnění nabídky sériových robotů o uchopovače a jednoúčelová pracoviště ke vstřikovacím strojům, tak i obecnou možnost konstrukce průmyslových automatizovaných systémů.

Jak dále vzděláváte vaše spolupracovníky a jaké benefity jim poskytujete?

Naše firma zajišťuje pro své zaměstnance různé typy školení, a to jak odborného charakteru, které probíhají většinou u mateřské firmy v Rakousku, tak i pravidelnou výuku angličtiny, nebo např. školení obchodních dovedností (tzv. soft skills).
Naši zaměstnanci užívají řadu firemních benefitů jako např. 1 týden dovolené navíc, možnost čerpání „sick days“, nápoje zdarma, organizování firemních teambuildingů.

Ve Velkých Nepodřicích u Písku jste vybudovali zcela nové prostory firmy. Jde o velice zajímavou stavbu, která poskytuje Vašim zaměstnancům velice příjemné pracovní prostory. Mimo to jaké další vybavení má?

Jak již bylo řečeno, počátkem roku 2011 jsme dokončili stavbu vlastního sídla v Malých Nepodřicích, respektive její první část. Z důvodu dalšího velmi dynamického rozvoje padlo v roce 2016 rozhodnutí o dalším rozšíření stávajícího sídla o druhou halu a další administrativní budovu. Stavba byla započata v polovině roku 2017 a byla dokončena v srpnu 2018. Tím firma dostala dnešní konečnou podobu.
Jedná se o velmi moderní ekologickou stavbu, která nabízí zaměstnancům velmi příjemné pracovní prostředí. Prostory jsou v zimě vytápěné a v létě chlazené sofistikovaným systémem tepelných čerpadel, čistá dešťová voda ze střech je zachycována a sváděna do objemných podzemních zásobníků, které slouží jako zdroj pro automatické zavlažování zeleně a v letošním roce jsme na střechy administrativních budov instalovali dvě fotovoltaické elektrárny, které ve spojení s bateriemi by měly pokrýt 35 – 40% spotřeby firmy. Díky umístění na střeše neruší celkový vizuální dojem stavby.

K odpovědným firmám patří především ty, které svou pozornost věnují ochraně životního prostředí a ekologické likvidaci odpadu. Jak pracujete v této oblasti ve Vaší firmě?

Na tuto otázku jsem již částečně odpověděl v předchozí části. Firma svou činností neprodukuje žádný nebezpečný odpad. Standardní komunální odpad je tříděn do kontejnerů v areálu firmy.

V neposlední řadě firmy označené hlavičkou Chováme se odpovědně pomáhají i komunitám ve svém okolí. Podporujete nějaké aktivity obcí, sport, kulturu?  

Naše firma je v oblasti sportu pravidelně hlavním sponzorem akce Sportovec roku a píseckých basketbalistů Sršni Sokol Písek. Finančně také podporujeme různé charitativní organizace a projekty (Sdružení vozíčkářů Barka, vůz pro soc. Ústav dětí a mládeže (apod.)

S jakými plány jdete do roku 2021? 

I letošní hospodářský rok bude výrazně ovlivněn opatřeními v souvislosti s pandemii COVID-19. Vzhledem k velmi silné orientaci českého i slovenského průmyslu na automobilní sektor, mají tato opatření dopad i na většinu našich zákazníků, kteří působí právě na tomto trhu. Od uvolnění restriktivních opatření první vlny jsme od podzimních měsíců zaznamenali zvýšenou obchodní aktivitu a obnovení výroby na plnou výrobní kapacitu u většiny našich zákazníků z automobilového sektoru. Tento trend byl patrný i z hlediska celého koncernu Wittmann Group, kdy nárůst objednávek dosáhl úrovně roku 2017-8, do té doby historicky nejvyššího stavu vstupu objednávek. V současné době je ještě brzy na to predikovat budoucnost, a to díky důsledkům opatření druhé a třetí vlny COVID-19, které se projeví s jistým zpožděním. I přes tato omezení by firma měla ukončit letošní rok s kladným hospodářským výsledkem.

Ing. Michal Slaba

Wittmann Battenfeld CZ spol. s r.o., Malé Nepodřice 67, Dobev | 397 01 Písek
Tel.: +420 384 972 165 | info@wittmann-group.cz, https://www.wittmann-group.com/cs