Se svými 202 zaměstnanci se staráme o 6 úpraven vod, 13 čistíren odpadních vod, 1340 km vodovodní sítě a 556 km kanalizační sítě. Výsledkem naší práce je nejen kvalitní pitná voda, kterou máme všichni k dispozici otočením kohoutku, ale také návrat odpadních vod zpět do přírody.

V našich provozech používáme moderní technologie. V posledních letech byly naše klíčové provozy modernizovány a rekonstruovány, technologie používané pro úpravu pitné vody či čištění vod odpadních patří k těm nejmodernějším.

Naši zaměstnanci jsou pro nás prioritou a jejich práce si velmi vážíme. Proto klademe důraz na jejich vzdělávání a rozvoj, vytváříme nadstandardní pracovní podmínky, nabízíme zajímavé benefity a neustále zlepšujeme bezpečnost na pracovišti a ochranu zaměstnanců před pracovními riziky.

Významné BENEFITY Královéhradecké provozní, a.s.:

·         zkrácená pracovní doba – namísto zákonných 40 hodin jen 37,5 hodin

·         5 týdnů dovolené – ve ztíženém prostředí ještě o další týden navíc

·         3 sick days – 3 dny ročně v případě zdravotního problému

·         e-stravenky – s příspěvkem zaměstnavatele 66 Kč

·         příspěvek zaměstnancům na penzijní a životní pojištění

          a další

Podporujeme také společenskou sounáležitost ve firmě – oceňujeme pracovní výročí, životní jubilea, odměňujeme dárce krve, pořádáme firemní akce pro děti, současné i bývalé zaměstnance. Naši zaměstnanci mají možnost získat odměnu za doporučení nového kolegy či podporu za přírůstek do rodiny „kočárkovné“.

V současné době hledáme nového kolegu na pracovní pozici provozní elektrikář. Aktuální volné pozice naleznete na našich webových stránkách https:https: //www.khp.cz/o-spolecnosti/kariera/