Je součástí nadnárodní skupiny RHI Magnesita se sídlem ve Vídni. Skupina RHI Magnesita představuje v souhrnu největšího světového producenta žáruvzdorných stavebních materiálů., která je jedním z největších evropských producentů žáruvzdorných materiálů.
Jednou z klíčových výhod společnosti v porovnání s konkurencí je široké výrobní portfolio, vlastní zdroje nerostných surovin a vlastní výzkumné a laboratorní oddělení.

Hlavním produktem společnosti RHI Magnesita Czech Republic a.s. jsou lisované žáruvzdorné výrobky, jejichž výroba se však neobejde i bez jiných technologií. Každá tvarová cihla je lisována ve formě, kterou si naše společnost sama navrhuje a vyrábí. Pro zhotovení forem disponujeme moderními 3D nástroji pro návrh, výrobu a kontrolu kovových dílců forem a plně vybavenou obrobnu, kterou měsíčně projdou tuny materiálu. Právě vývoj a výroba lisovacích nástrojů je jedním z nejúspěšnějších know-how společnosti. Díky našim konstrukčním řešením a precizní výrobě jsme schopni dodat výrobky, které neumí vyrobit žádná jiná společnost na světě.

S ohledem na povahu klíčových cílových segmentů průmyslu a jejich lokaci (hutní a sklářský průmysl) je naše společnost téměř sto procentním exportérem. Z geografického pohledu je síť našich klientů velmi pestrá, s trochou nadsázky lze konstatovat, že se s našimi produkty nesetkáte pouze na Antarktidě. Vzhledem k tomu a díky pověsti producenta špičkové kvality může naše společnost mnohem lépe odolávat turbulentním změnám, které se pozvolna stávají dennodenní součástí celosvětové ekonomiky. Aby mohla naše společnost úspěšně čelit stále silnější asijské konkurenci, a nejen to, ale abychom naopak byli schopní exportovat naše produkty rovněž do této části světa, usiluje management o kontinuální obměnu a modernizaci výrobních technologií. Každoročně proto společnost RHI Magnesita Czech Republic a.s., investuje 100 až 200 milionů korun do modernizace, robotizace a implementace nových technologií. Neméně důležitým faktorem je pro nás současně i péče o naše zaměstnance. Zvyšování kvalifikace zaměstnanců je v našich podmínkách nezbytnou nutnosti jednak pro aplikaci nových technologií, abychom náročné světové odběratele z oboru metalurgie, sklářského průmyslu, hliníkáren, koksárenství, cementáren i stavebnictví dokázali přesvědčit o tom, že česká žárokeramika patří ke světové špičce.

Naši zaměstnanci mohou využívat bohatý systém benefitů, nabídku rekvalifikačních kurzů nebo čerpat až 26 dnů dovolené.

Firemní benefity:

 • Rozsáhlý sociální program:
  o stravenkový paušál
  o  příspěvek na dovolenou
  o  příspěvky na rekreační pobyty dětí zaměstnanců
  o  příspěvky na pokrytí nákladů spojených s účastí dětí zaměstnanců na povinných výcvikových soustředěních
  o  dar při uzavření sňatku zaměstnance
  o  dar při narození dítěte
  o  dar při bezplatném darování krve
  o  příspěvek na úhradu zdravotních pomůcek nebo léčení
  o  po 3 letech trvání pracovního poměru příspěvky na penzijní připojištění a životní pojištění
  o  navýšení placeného volna při osobních překážkách
  o  příspěvek na vitamíny
 • pořádání akcí pro zaměstnance – výlety, divadla, koncerty, sportovní akce
 • 6 dní dovolené navíc
 • možnost zvyšování kvalifikace-jazyky, svářečské kurzy, školení VZV, jeřábníků, vazačů a další
 • stipendia pro žáky učilišť – obráběč, zámečník, mechanik

  Zaujalo vás to, co děláme? Staňte se součástí našeho týmu!
  Kvalita a efektivita zajišťuje stabilitu a budoucnost.
  Zdroj: RHI Magnesita Czech Republic a.s.

Kontakt:
RHI Magnesita Czech Republic a.s., – Dinaska Svitavy
tel. 461 579 140, 602 485 836 – Renata Šindelková,
www.pd-refractories.cz
e-mail: Renata.Sindelkova@rhimagnesita.com