nezávislý kandidát navržený Občanskou demokratickou stranou, ředitel Nemocnice Strakonice, a.s.

Narodil jsem se v roce 1957 ve Strakonicích. Vystudoval jsem dětské lékařství na 2. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy  v Praze, ekonomické vzdělání získal na Newton College, manažerské na Auburn University. Od roku 1983 pracuji ve strakonické nemocnici, nejprve jako dětský lékař, posléze náměstek pro léčebnou péči a od roku 2003 jako ředitel a předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a.s. Nemocnice pod mým vedením v letech 2009 a 2019 zvítězila v anketě Nemocnice roku ČR. Kromě práce ve strakonické nemocnici jsem  souběžně s ní v letech 1996–2001 vykonával funkci primáře dětského oddělení Nemocnice Vimperk a v letech 2012–2016 místopředsedy Asociace českých a moravských nemocnic. Zasedám v Akademické radě Newton College, školské radě strakonické průmyslovky a jsem členem Dozorčí rady Unie zaměstnavatelských svazů. Celých 25 sezon jsem byl klubovým lékařem týmu extraligových strakonických basketbalistek a jsem členem výboru Tenis klubu Strakonice. V roce 2014 jsem se stal mistrem České republiky v tenisové čtyřhře mužů 50+.

Jsem ženatý, manželka pracuje jako vrchní sestra. Mám čtyři děti a čtyři vnoučata. Nikdy jsem nebyl členem žádné politické strany.

Můj prácheňský region

Prarodiče pocházeli z Písku a Milevska. Rodiče lékaři odešli pracovat do Strakonic, kde jsem se narodil a získal středoškolské vzdělání. Po studiu medicíny v roce 1983 jsem nastoupil do strakonické nemocnice a působím zde do současnosti - posledních 18 let jako ředitel. Kromě nemocnice se věnuji i Dětskému centru Jihočeského kraje, což je zařízení pro děti, o které se jejich rodiče neumějí, nemohou nebo nechtějí starat. Ve Vimperku jsem zastával pozici externího garanta a primáře dětského oddělení nemocnice. Vodňansko i Blatensko znám především z doby, kdy jsem sloužil jako mladý lékař na dětských obvodech a při pohotovostních a víkendových službách na poliklinikách. Na Prácheňsku a v Pošumaví mám mnoho přátel, hlavně díky sportu, zejména basketu, tenisu a fotbalu. Relaxovat jezdím už 50 let na Vacovsko a Podlesí na rodinnou chalupu. Scházejí se tam i mé čtyři děti s rodinami. Protože jsem už čtyřnásobným dědečkem, bývá tam hodně veselo.

Proč Senát?

Po 38 letech práce ve strakonické nemocnici, z toho 18. rokem v pozici jejího ředitele, jsem se rozhodl kandidovat do Senátu. Respektive jsem jako celoživotní nestraník, který vyznává liberálně-konzervativní hodnoty, přijal výzvu jihočeské ODS a její nabídku, abych do Senátu kandidoval. Kandiduji coby nestraník především sám za sebe!

V Senátu bych rád hájil oblast, ve které mám co nabídnout. S mými spolupracovníky jsme strakonickou nemocnici personálně i přístrojově výrazně posunuli. V letech 2009 a 2019 dokonce nemocnice zvítězila v celostátní anketě, která sleduje spokojenost pacientů, motivovanost zaměstnanců a finanční zdraví organizace. Stali jsme se tak nejlepší nemocnicí v České republice. Rád bych i v Senátu prosazoval zachování sítě ekonomicky zdravých nemocnic se skvělými zaměstnanci. Protože jen spokojený a motivovaný zdravotník je předpokladem spokojenosti pacienta..

Díky moderní zdravotní péči a dobrým životním podmínkám populace stárne, přibývá seniorů. Někteří jsou ve vysokém věku odkázáni na pomoc druhých a často i ústavní péči, jejíž kapacita je ale nedostačující. Proto budu v Senátu prosazovat posílení sítě sociálních zařízení, včetně terénních a odlehčovacích služeb. Také proto strakonická nemocnice umožnila rozvoj domova Kotva pro klienty s Alzheimerovou nemocí a Domácího hospice sv. Markéty přímo ve svém areálu. Za důležité považuji, aby v regionu zůstávali mladí lidé, kteří zde najdou dobré podmínky pro profesní i rodinný život. Proto jsou nutné investice do infrastruktury, cestovního ruchu, regionálního školství, sportu a ochrany přírody.

Jsem zvyklý hledat řešení i v situacích, kdy ostatní říkají „to nejde“. Jako ředitel jsem vždy hledal příležitosti pro rozvoj nemocnice, jako senátor bych v tom rád pokračoval i pro náš region.