Tísňová péče Náš Slunovrat je registrovaná sociální služba, provozovaná od roku 2017 Institutem zdravotně-sociálních služeb, z. ú. a od roku 2021 je Ministerstvem práce a sociálních věcí zařazena do sítě nadregionálních a celostátních poskytovatelů.

Jedná se o terénní službu komplexní podpory. Její součástí je nepřetržitě dostupné operační centrum, se kterým se náš uživatel kdykoli a odkudkoli spojí prostřednictvím nouzového tlačítka. Díky jeho stisknutí se může 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce spojit s vyškoleným operátorem, kterému sdělí svůj problém, ať už se jedná o úraz, pád, nevolnost, pocit bezmoci či nebezpečí. Operátor na základě informací od klienta rozhodne o dalším postupu, kam lze zařadit informování kontaktní osoby, využití služeb okamžité technické pomoci, či přivolání záchranky nebo Policie.

Zdroj: Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú.

Služba Náš Slunovrat je určena seniorům, osobám se sníženou soběstačností či osobám zdravotně znevýhodněným. Tito lidé se často obávají nejen samoty, ale také pádu, toho že zabloudí, že se jim udělá zle nebo že jim někdo ublíží. Obávají se toho, že jim nikdo v nouzi nepomůže. Řada osamocených osob má zdravotní potíže, dlouhodobě se léčí, má větší či menší problémy s běžnými úkony každodenního života, prostě potřebuje pomoc. Většina z nich však může s potřebnou podporou žít bezpečný a plnohodnotný život doma, ve svém bytě a mezi svými blízkými, přáteli, sousedy a není třeba je stresovat stěhováním do pobytových zařízení, kde zůstanou po zbytek života. Proto jim nabízíme nejen pomoc v tísni, ale i podporu při organizaci zdravotních a sociálních služeb dle individuálních potřeb klienta (Case management). Poskytujeme našim uživatelům soustavnou nepřetržitou podporu, pokud si přejí, jsou „pod dohledem“ - sledujeme, zda ráno vstali, pohybují se, večer jdou spát, vykonávají běžné aktivity. V případě nouze mohou kdykoli a odkudkoli přivolat pomoc. Zároveň tím přinášíme klid jejich dětem, vnukům či přátelům, kteří vědí, že o jejich blízké je dobře postaráno a mohou se ve větším klidu věnovat svým běžným povinnostem.

Nápovědu najdete na https://www.nas-slunovrat.cz/

Zdroj: Institut zdravotně-sociálních služeb, z.ú.

Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 6 výherců. První vylosovaný získává mobilní telefon Aligátor a dalších 5 vylosovaných službu Standard na 6 měsíců zdarma v celkové hodnotě 13 500 Kč.