Cévní mozková příhoda (CMP) neboli mrtvice nejvíce postihuje starší lidi nad 70 let, ale nevyhýbá se ani mladším ročníkům. Ročně postihne zhruba 25 000 Čechů a mnoho z nich končí v invaliditě. Prognózy ukazují, že při zachování dosavadního přístupu se bude riziko mrtvice nadále zvyšovat až o 25 %. Problém není v nedostatku pracovišť – v České republice je zhruba 47 pracovišť specializovaných na léčbu mrtvice. Problém je, že až 70 % lidí nedokáže rozpoznat příznaky mrtvice, a proto nejedná včas – přitom čas hraje u mrtvice zcela zásadní roli. Nadační fond Čas je mozek dlouhodobě učí veřejnost rozeznat její hlavní i vedlejší příznaky a v případě podezření okamžitě volat záchrannou službu.

Aplikace v mobilu ČAS JE MOZEKAplikace v mobilu ČAS JE MOZEKZdroj: casjemozek.cz

Jaké jsou ty hlavní příznaky?

Nejčastějšími příznaky mrtvice jsou povislý koutek (ochrnutá polovina obličeje), oslabení či ochrnutí končetin na jedné straně těla a náhlá porucha řeči (pacient často zaměňuje slova a působí zmateně). K tomu se přidávají další příznaky jako brnění končetin, pocity na zvracení nebo bolesti hlavy. Pokud si nejsme příznaky jisti, můžeme zkusit test FAST:

  • F jako FACE (obličej): člověka požádáme, aby se usmál. Pozorujeme pokles koutku nebo očního víčka?
  • A jako ARM (paže): zvednu mu ruce do přepažení. Má problémy udržet obě paže ve stejné výšce?
  • S jako SPEECH (řeč): zeptám se ho, jak se jmenuje. Odpovídá nesrozumitelně?
  • T jako TIME (čas): pokud zaznamenám alespoň jeden z příznaků, je třeba okamžitě volat 155.

Zdroj: casjemozek.cz

Záchranáře je třeba volat i v případě podezření, čekat doma na „potvrzení diagnózy“ se rozhodně nevyplácí. Lékaři navíc varují před tím, aby se pacienti pokoušeli do nemocnice dostat svépomocí. Ztrácí se tak drahocenné minuty, přitom záchranáři přesně vědí, kam nemocného odvézt. „Ceníme si snahy všech, kteří při příznacích konají a snaží se vyhledat odbornou pomoc. Setkáváme se ale s tím, že když se lidé dostávají k pomoci po vlastní ose, často dorazí někam, kde nejsou na léčbu mrtvice zcela připraveni. Nejsnazší je v takovém případě zavolat záchrannou službu. Záchranáři už vědí, kam pacienta dopravit, a při podezření na mrtvici ho vždy dopraví do toho nejbližšího specializovaného centra, které je k léčbě mrtvice plně uzpůsobeno,“ říká doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., primář Neurologické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice v Motole.

Nejdůležitější je přijít včas

Pacient by se měl do nemocnice dostat nejlépe do 90 minut, tehdy má 50% šanci na vyléčení. Do tří hodin se zcela vyléčí jeden ze sedmi pacientů, nad 4,5 hodiny jeden ze čtrnácti. „Do 4,5 hodin může lékař podat trombolýzu, při které se sraženina rozpustí, do 6 hodin je možné provést katetrizační odstranění krevní sraženiny – trombektomii, laicky řečeno se sraženina „vysaje“. V současné době je možné léčit některé pacienty pomocí trombolýzy až do 9 hodin a trombektomie až do 24 hodin. Nelze ale dopředu určit, u jakého pacienta bude tento typ léčby možný a zda léčba bude zcela úspěšná. Pokud pacient dorazí do nemocnice pozdě, zbývá už pouze léčit komplikace a čekat, jak moc bude mozek poškozen,“ vysvětluje doc. MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO.

Čas je mozek

Nadační fond Čas je mozek funguje od roku 2015 a zastřešují jej Cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti ČLS JEP a Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP. Snaží se informovat širokou veřejnost o projevech mozkové mrtvice, jejích příznacích a prevenci. Pořádá nadační běhy, letos například v Ústí nad Labem, Špindlerově Mlýně a další osvětové akce, sdílí příběhy pacientů, je aktivní na sociálních sítích.

Zdroj: casjemozek.cz

Díky zapojení odborníků zároveň pomáhá pacientům, kteří mozkovou mrtvici překonali, s návratem zpět do aktivního života a poskytuje podporu jejich rodinám i blízkým. www.casjemozek.cz

Podpořte Nadační fond Čas je mozek a udělejte něco po své zdraví!

V pondělí 3. června 2024 vyrazí závodníci ze Špindlerova Mlýna na 3 km dlouhou trasu, kterou lze zdolat i chůzí.  Startuje se u hotelu Harmony v 18:00, startovné činí 500 Kč. Registrovat se můžete v pondělí 3. června do 17:00 na stánku Čas je mozek. Běh organizuje Česká společnost intervenční radiologie ČLS JEP a Nadační fond Čas je mozek. Výtěžek z běhu bude věnován na osvětu o mozkové mrtvici. Partnerem akce PUMA.

Nápovědu najdete na www.casjemozek.cz

Ze všech správných odpovědí vylosujeme 2 výherce, kteří se mohou těšit na sportovní batoh PUMA.

Zdroj: casjemozek.cz