Jsme kancelář projektových manažerů zabývající se komplexní poradenskou činností v oblasti grantů a dotací. Naší hlavní náplní je poskytovat zákazníkům kvalitní služby od vyhledání vhodné dotační příležitosti až po projektové a procesní řízení celého projektu.

Služby poskytujeme veřejným i soukromým organizacím v různých odvětvích zejména ve východočeském regionu.

Náš tým projektových manažerů se skládá z profesionálů a odborníků, kteří disponují zkušenostmi z daného oboru od roku 2012. Cílem naší práce je přinést Vám nové zdroje financí a ušetřit pomocí správného řízení projektů. Proto klademe velký důraz na další vzdělávání a motivaci zaměstnanců tak, aby byla vždy odvedena kvalitní práce dle Vašich představ.

Soustředíme se primárně na potřeby klienta a za všech okolností hájíme jeho zájmy. Všechny své vědomosti, dovednosti a profesionalitu využíváme k maximálnímu prospěchu zákazníka. Přijímáme pouze takové zakázky, které jsme schopni zajistit. Veškeré aktivity probíhají ve spolupráci a v souladu s přáním klienta.

Za bezmála deset let naší činnosti jsme administrovali stovky projektů v souhrnné částce několik biliard korun. Za všechny můžeme uvést pořízení velkoobjemových cisteren a vybavení hasičských sborů, investice do zvýšení bezbariérovosti škol, vybudování chodníků parků a zeleně obcí a měst, investice do zvýšení konkurenceschopnosti sociálních podniků, financování provozu mikrojeslí, dětských klubů, přívesnických a příměstských táborů, zřízení nových pracovních míst, revitalizace zemědělských areálů, zavedení inovací do výrobních podniků, zkvalitnění marketingové prezentace firem, uvedení nových výrobků do výroby s využitím inovativních technologií, elektromobilita a úspory energií. 

Programové období 2021-2027
Diskuze o programovém období po roce 2020 jsou v plném proudu a Česká republika v nich na národní i mezinárodní úrovni hraje aktivní roli. Pro členské státy je nutností se vyrovnat s řadou nových výzev, které jednotlivé státy a i EU jako celek čekají. Pozice ČR je v současné době definována v řadě strategických dokumentů vznikajících ve spolupráci s odbornou veřejností.

Zdroj: HANAKO CZ s.r.o.Česká republika bude moci v novém programovém období využít prostředky z mnoha evropských fondů a iniciativ. Ať již formou nevratných dotací, tak finančních nástrojů - výhodných půjček. Žadatelé se budou moci ucházet o podporu svých projektů v rámci osmi operačních programů, které navazují na programy současného období. V gesci Ministerstva životního prostředí vzniká nový program zaměřený na uhelné regiony financovaný z Fondu pro spravedlivou transformaci. Prostředky v rámci REACT-EU budou využity k vypsání nových výzev ještě v současném Integrovaném regionálním operačním programu 2014-2020. Program rozvoje venkova navrhuje Evropská komise nově vyčlenit mimo politiku soudržnosti. Finalizace návrhů jednotlivých programů je podmíněna schválením příslušné evropské legislativy. Předpokládaný termín zveřejnění prvních výzev z nových programů je 1. polovina roku 2022.

V rámci našich služeb Vám připravíme analýzu dotačních příležitostí, zpracování podnikatelských záměrů a studií proveditelnosti, Cost-benefit analýzu, analýzu řízení rizik, zajištění výběrových řízení i komplexní administraci projektů.

Nápovědu hledejte na www.hanako.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme náhodně 10 výherců, kteří vyhrávají jednu z deseti poukázek na služby firmy HANAKO CZ s.r.o. v hodnotě 2 000 Kč.