Letošní TECHAGRO je komplexní přehlídkou zemědělské techniky

Na výstavní ploše se návštěvníci setkají se vším, co souvisí s rostlinnou výrobou, vystavovatelé jsou přihlášení ve všech hlavních oborech veletrhu. Najdete zde zemědělskou a komunální techniku, chybět nebude dopravní a manipulační technika. Je také ukázkou trendů v zemědělství – digitálních technologií, chytrého zemědělství nebo využití navigačních systémů. Součástí letošního ročníku veletrhu TECHAGRO je také projekt Chytrá farma, ve kterém se budou prezentovat nejnovější trendy v precizním zemědělství. Tento projekt nabídne sdílení praxe farmářů, kteří mají zkušenosti s inovativním, efektivním a udržitelným hospodařením.

Zdroj: Veletrhy Brno, a.s.

Včelařská výstava, prodej regionálních potravin …

V rámci doprovodného programu proběhnou odborné konference, dále mohou návštěvníci navštívit například prodejní včelařskou výstavu a ukázku hospodářských zvířat.

SILVA REGINA představí lesnickou techniku i mysliveckou část

Návštěvníci na veletrhu SILVA REGINA najdou lesnickou techniku, myslivecká část veletrhu SILVA REGINA je tradičně především prodejní, základem nabízeného sortimentu jsou potřeby pro myslivost, oblečení, obuv a vše pro pobyt v přírodě. Doprovodný program bude probíhat jak formou vystoupení na pódiu, tak stálých výstav. Jednou z nejoblíbenějších částí veletrhu jsou výstavy trofejí a preparátů, letos návštěvníci uvidí rekordní jelení trofej oceněnou 242 body.

Zdroj: Veletrhy Brno, a.s.

Veletrh BIOMASA se zaměří na využití energie dřevní hmoty

Představí se technologie pro energetické využití lesní a zemědělské biomasy. Většina exponátů se bude týkat topení dřevem. Doprovodný program pak bude zaměřen na rozšíření energetického využití biomasy a zdůraznění důležitosti obnovitelných zdrojů energie, jejichž důležitost stále stoupá.

Výstaviště je otevřeno denně od 9 do 18 hodin, ve čtvrtek do 16 hodin, nejvýhodnější vstupenky pro individuální návštěvníky lze koupit na webu veletrhu.

Nápovědu a více informací najdete na
https://www.bvv.cz/techagro/chytra-farma 

Ze všech správných odpovědí vybereme 15 vítězů, kteří se mohou těšit na 2 vstupenky na brněnské výstaviště na TECHAGRO, SILVA REGINA a veletrh BIOMASA.

Zdroj: Veletrhy Brno, a.s.