Strojírenského veletrhu se zúčastní přední společnosti napříč průmyslovými odvětvími. Prezentovat se bude přes 1 250 vystavujících firem ze 43 zemí. Tradičně nejsilněji zastoupeným oborem bude obrábění a tváření, včetně nástrojů. Své expozice připravují také firmy věnující se automatizaci, elektronice, průmyslovým robotům, měřicí technice, plastům, sváření, povrchovým úpravám, hydraulice nebo materiálům a komponentům.

Jednou z hlavních charakteristik MSV je jeho mezinárodní rozsah a vysoká účast zahraničních vystavovatelů i návštěvníků, kteří na veletrh přijíždějí s cílem navázat nové obchodní vztahy. Své oficiální expozice zaštítěné vládou nebo proexportní institucí letos na Mezinárodním strojírenském veletrhu otevřou Čína, Francie, Indie, Maďarsko, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Slovensko nebo Tchaj-wan. Součástí veletrhu bude také Česká národní expozice, která na jednom místě sdruží služby státu podnikatelům.

V pavilonu F návštěvníci najdou expozici Digitální továrna 2.0, která se zaměří například na 5G sítě, management energií, udržitelnost průmyslu nebo efektivní aplikaci umělé inteligence. Hlavním partnerem projektu je v letošním roce Národní centrum Průmyslu 4.0, které ve spolupráci s výzkumným pracovištěm CIIRC ČVUT v Praze – RICAIP Testbedem pro Průmysl 4.0, společnostmi Siemens, T-Mobile, Česká spořitelna, DEL, SICK a evropským inovačním společenstvím EIT Manufacturing představí cestu k úspěšné firmě 21. století. Připravena bude také Digitální stage pro prezentaci případových studií i nových technologií.

Jedním z důležitých prvků moderního průmyslu je oblast logistiky, na kterou se zaměřuje mezinárodní veletrh TRANSPORT A LOGISTIKA. Návštěvníci se seznámí s nejnovějšími technologiemi, které zlepšují efektivitu, spolehlivost a automatizaci logistických procesů. Součástí bude také projekt Packaging Live – letos poprvé se dvěma balicími linkami. Na téma udržitelnost se zaměřuje další souběžně konaný veletrh ENVITECH. Veletrhy doplní také Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOODTEC.

Zdroj: Veletrhy Brno, a.s.Nápovědu najdete na www.bvv.cz

Ze všech správných odpovědí vybereme 10 výherkyň/ výherců, kteří obdrží 2 vstupenky na 64. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně v termínu od 10. do 13. října 2023.