Ideálním typem takové školy je pak zařízení, kde najdeme takové to „tři v jednom“, tedy tříleté obory, čtyřleté obory a nástavbové studium.
Přesně taková je i Integrovaná střední škola technická Benešov. Nabízí střední odborné vzdělání zakončené jak maturitní zkouškou v oboru mechanik elektrotechnik, tak i tříleté učební obory vedoucí k získání výučního listu v oborech elektrikář, mechanik opravář motorových vozidel, autoelektrikář, karosář, elektromechanik pro zařízení a přístroje a strojní mechanik.
Na některé z těchto tříletých oborů pak jejich absolventi mohou navázat studiem nástavbových oborů nebo nastoupit do druhého případně třetího ročníku oboru mechanik elektrotechnik, po jejichž absolvování skládají maturitu. A aby toho nebylo málo, pro absolventy maturitních oborů je tady tolik žádané jednoleté dálkové studium oboru elektrikář.

Teoretická i praktická výuka je organizována v nově zrekonstruovaných objektech a odborných učebnách vybavených nejmodernější vyučovací technickou. Dalším plusem této školy je spolupráce s předními firmami na Benešovsku a s partnery ze zemí EU. Předpokladem k získání vynikajícího uplatnění nejen v rámci republiky, ale i v zahraničních firmách, je skutečnost, že žáci získávají doklad o vzdělání platný pro celou EU. To však není zdaleka vše, proč je ISŠT tolik vyhledávanou střední školou.
Neméně zajímavé je pro studenty možnost ubytování v moderním domově mládeže, sportovně nadaní pak uvítají těsnou blízkost zimního a plaveckého stadionu a S-Centra, které škola hojně využívá, možnost získat řidičské oprávnění ve vlastní autoškole nebo svářečské oprávnění ve vlastní svářečské škole.
Pro žáky školy jsou zcela jistě velkou výhodou odměny, které žáci získávají za dobrý prospěch, za reprezentaci a propagaci školy, a dále i odměny za produktivní práci na pracovištích školy i v partnerských firmách. To všechno staví ISŠT Benešov na přední příčky v seznamu středních odborných škol. Její absolventi získávají skvělou perspektivu v dnešním světě, v němž je technické vzdělání otevřenou branou k úspěchu.                

Integrovaná střední škola technická, Benešov je státní střední školou s dlouholetou tradicí ve vzdělávání v technických oborech. Jejím zřizovatelem je Středočeský kraj.

Všechny obory jsou vhodné pro chlapce i dívky. Školní vzdělávací programy (ŠVP) jsou koncipovány tak, aby byla umožněna prostupnost mezi jednotlivými druhy vzdělání.

Pro absolventy základních škol ISŠT nabízí:
- čtyřleté obory vzdělání s maturitní zkouškou:
                26-41-L/01          mechanik elektrotechnik (mechanik elektronik),

- tříleté obory vzdělání se závěrečnou zkouškou:
                26-51-H/01         elektrikář
                26-52-H/01         elektromechanik pro zařízení a přístroje (mechanik elektronických zařízení)
                23-68-H/01         mechanik opravář motorových vozidel (automechanik)
                23-51-H/01         strojní mechanik (zámečník)
                23-55-H/02         karosář
                26-57-H/01         autoelektrikář,

absolventům tříletých oborů je určen nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou:
                26-41-L/52          provozní elektrotechnika,

absolventi libovolných maturitních oborů si mohou doplnit kvalifikaci bezplatným jednoletým dálkovým studiem oboru
                26-51-H/01         elektrikář.

Žákům nabízíme:
- výuku v nově rekonstruovaných objektech a moderně vybavených učebnách
- odbornou přípravu ve vlastních zařízeních a předních firmách regionu
- výdělek z produktivní činnosti žáků
- stravování ve školní jídelně a školním bufetu v areálu školy, nápojové a jídelní automaty
- ubytování v domově mládeže v areálu školy
- svářečské kurzy ve vlastní svářečské škole ve vybraných oborech zdarma, v ostatních za režijní ceny
- výuku řízení motorových vozidel ve vybraných oborech zdarma
- v elektrooborech výuku zabezpečení objektů a inteligentní elektroinstalace domu
- pracovní oděv u učňovských oborů zdarma
- přípravu ke zkouškám k získání osvědčení pracovníka znalého podle vyhlášky NV 194/2022 Sb. v elektrooborech
- spolu s dokladem o ukončeném vzdělání získání tzv. Europassu (k prokazování nabytého vzdělání v zemích EU)
- široké možnosti uplatnění na trhu práce…

Žáci se mohou zapojit do nejrůznějších aktivit, jako jsou:
- národní a mezinárodní projekty
- soutěže (sportovní, Autoopravář junior, Pohár Linde, Enersol…)
- středoškolská odborná činnost
- odborné exkurze a besedy
- poznávací a jazykové zájezdy
- sportovní a kulturní akce
- absolventský ples…

Pro žáky základních škol organizujeme:
- návštěvy ISŠT spojené s aktivním zapojením žáků do činností na pracovištích odborného vyučování
- Soutěž odborných dovedností v kategoriích mladý automechanik, mladý elektronik a šikovné ruce
- dny otevřených dveří a po domluvě kdykoliv návštěvu školy.

Veřejnosti poskytujeme služby v našich zařízeních, jako je:
- autoservis – příprava na STK, opravy, výměny pneu - tel. 601 560 225
- svářečská škola – periodická přezkoušení, svářečské kurzy dle evropských norem – tel. 601 560 226
- elektro – instalace, opravy, revize
- zkoušky dle NV 194/2022 Sb. – tel. 725 848 026.

       

Spolek rodičů a přátel dětí školy při ISŠT Benešov
Černoleská 1997, Benešov, 25601
Kontaktní osoba:
 Mgr. Jana Fialová, ředitelka školy
email: fialova@isstbn.cz
Telefon: +420 317 723 902, +420 606 142 651
Sekretariát: +420 317 723 131
E-mail: skola@isstbn.cz, ISSBN@kr-s.cz
www.isstbn.cz