Co nás charakterizuje?
Během uplynulých sto padesáti let se škola stala významnou a stabilní vzdělávací institucí města Chomutova, která oslovuje žáky z celého regionu a poskytuje jim důležité technické vzdělávání, čímž jim vytváří ideální startovací pozici pro další studium na technických vysokých školách nebo přímo na trhu práce.

Široká veřejnost oceňuje vysokou kvalitu školy, o čemž svědčí dlouhodobá naplněnost a zájem ze strany žáků devátých tříd i jejich rodičů, často bývalých absolventů. Škola také dlouhodobě spolupracuje s mnoha firmami regionu.

Každým rokem přijímá sto padesát žáků do pěti ročníků, má celkem dvacet tříd, ve kterých vzdělává téměř pět set žáků. Za sto padesát let škola předala zkušenosti a vědomosti téměř dvaceti tisícům žáků, kteří uplatňují své znalosti a dovednosti v průmyslu naší republiky, potažmo i v zahraničí.

V současné době na škole působí přes padesát členů učitelského sboru převážně s vysokoškolským vzděláním v odpovídajících technických oborech, či humanitních směrech. Jejich snahou je svědomitě připravit žáky tak, aby se dokázali co nejlépe uplatnit při studiu na VŠ nebo přímo na trhu práce. Svým žákům jsou vzorem nejen při výuce, sami na sobě dále pracují i mimo vyučování, své odborné i jazykové znalosti si dále rozšiřují, např. v projektu Erasmus+.

Co nabízíme?
Škola představuje moderní vzdělávací instituci v oboru Elektrotechnika a strojírenství s možností volby pěti specializací, které si žáci vybírají po absolvování společných prvních dvou ročníků, kdy si ještě mohou ujasnit svou technickou orientaci.

Našim budoucím žákům nabízíme kvalitní středoškolské vzdělání v oboru elektrotechnika s následnými specializacemi od 3. ročníku.

●        Automatizační systémy
●        Automatizované konstrukce ve strojírenství
●        Silnoproudá elektrotechnika
●        Technický management
●        Výpočetní systémy

Zdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Jak se rozvíjíme?
Škola je především zárukou kvality, kde se snoubí tradice s moderními technologiemi. Před sto padesáti lety, na tehdy dvouleté c. k. odborné škole strojírenské v Chomutově, k pohonu 30 strojů ve školních dílnách sloužil ležatý parní stroj o výkonu dvanácti koňských sil. Dnešní žáci pracují s CNC strojem, analyzátorem elektrické sítě, trhacím strojem GUNT, přístrojem ABERLINK, programovatelnými automaty a s celou řadou dalších moderních strojů včetně počítačové techniky.

Specializace A - laboratoře automatizace

Pracoviště s vybavením od firmy FESTO – pro výuku pneumatikyPracoviště s vybavením od firmy FESTO – pro výuku pneumatikyZdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Specializace E - laboratoře elektrotechnického měření

Pracoviště s vybavením od firmy Keysight technologies a GW Instek. Například programovatelný digitální wattmetr GPM 8213, programovatelný lineární střídavý zdroj APS-7050, programovatelný multimetr GDM8342 a další programovatelná měřící technika.


Zdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Specializace S - učebna 3D tisku

Zdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Specializace TM - výuka ekonomických cvičení

Žáci specializace TM využívají k vedení své fiktivní firmy Ekonomický software Pohoda.Žáci specializace TM využívají k vedení své fiktivní firmy Ekonomický software Pohoda.Zdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Specializace V - výuka programování a robotiky

Kolaborativní kloubový robotKolaborativní kloubový robotZdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Dílny:
Využívají moderní přístroje a techniku, se kterou žáci pracují v rámci praktické výuky. Jedná se například o digitální mikroskop s kamerou, který umožňuje přesné pájení plošných spojů, případně jejich kontrolu. Zámečnická dílna je vybavena novou svářecí technikou, která umožňuje žákům pracovat s antikorozními materiály v oblasti svařování kovů. V dílně strojního obrábění je dokončena modernizace chladicího systému k jednotlivým CNC frézkám. Praktická výuka také nabízí možnost pracovat s inteligentní domácností od společnosti LOXONE.

Digitální mikroskop s kamerou pro pájení plošných spojůDigitální mikroskop s kamerou pro pájení plošných spojůZdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Zámečnická dílna - strojní tabulové nůžkyZámečnická dílna - strojní tabulové nůžkyZdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Dílna strojního obrábění - modernizace chladicího systému k CNC frézkámDílna strojního obrábění - modernizace chladicího systému k CNC frézkámZdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Model inteligentní domácnosti  - firma LOXONModel inteligentní domácnosti - firma LOXONZdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Koho poptáváme?
V současné době se potýkáme s problémem nedostatku odborníků v těchto odvětvích, poptáváme absolventy technických vysokých škol nebo odborníků z praxe, rádi bychom mezi sebe přijali mladé, ambiciózní a nadšené kolegy, kteří by měli zájem předávat své znalosti z oblasti techniky a kteří by chtěli v tomto duchu vzdělávat mladou generaci.

Hledáme kolegy/kolegyně, kteří by vedli naše žáky k přemýšlení, kreativitě, využívání nových metod, mají vstřícný a pozitivní přístup k mladé generaci, jejich rodičům i ostatním kolegům, týmového ducha a ochotu se dále rozvíjet a vzdělávat.

Zdroj: Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov

Čeho se mohou naši žáci zúčastnit?
V průběhu svého studia žáci absolvují praxi ve firmách našeho regionu, během vzdělávání mohou získat mezinárodní certifikáty AUTODESK, Cambridge English Certificate na úrovni B1, B2, SCATE, ECDL, CISCO.

Škola také pravidelně pořádá pro své žáky 1. ročníků adaptační pobyty a lyžařské kurzy, během studia se mohou zúčastnit cykloturistického a vodáckého kurzu.

Žáci se dále mohou vydat za poznáním formou pobytových poznávacích výjezdů do zahraničí, v minulých letech škola zprostředkovala výjezd do USA, do Londýna nebo do bavorských automobilek AUDI a BMW.

Škola se také může pyšnit celou řadou významných ocenění, žáci se skvěle uplatňují v nejrůznějších soutěžích, olympiádách i prezentiádách a nejsou zde rozhodně žádným outsidery.

Zdroj: Youtube

Co nás v nejbližší době čeká?
Průmyslovka je dnes hrdá zkušená dáma s bohatou historií, ale též vizí a plány do budoucna. V letošním roce oslaví významné výročí, sto padesát let od svého založení. S tímto výročím bude spojena řada akcí, které budou mít za cíl propojit minulost a současnost průmyslovky, kdy se budou moci sejít bývalí absolventi se současnými žáky, učiteli i dalšími spolupracujícími subjekty. V rámci oslav bychom rádi všechny pozvali na reprezentační ples do divadla v Chomutově a na Den otevřených dveří nejen pro bývalé absolventy. Obě akce se plánují na říjen v roce 2024, podrobnější informace včas naleznete na webových stránkách školy.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace
Školní 1060/50,
430 01Chomutov
https://www.spscv.cz/
info@spscv.cz