„Ve firmě ENGEL strojírenská provozujeme vlastní učňovské středisko. V tuto chvíli vedeme tři učební obory: elektromechanik, obráběč kovů a strojní mechanik/zámečník. Do budoucna uvažujeme o otevření oboru logistik/operátor výroby. Cílem je učně kvalitně vzdělávat a připravovat pro budoucí zařazení v našem závodě, ve spolupráci se školami jejich snahu průběžně hodnotit a ve výsledku tak vychovat kvalitní ENGEL kolegy“, říká šéf personálního oddělení David Dědič.

Pro učně je důležité, že jsou v reálném prostředí výrobního závodu. Obráběči kovů i strojní mechanici jsou na konci druhého ročníku částečně ve výrobě, kde pracují pod dohledem mentora. Kromě samotného obsahu práce je může lákat i možnost stipendia. Pokud učeň pracuje přímo pro výrobu, vydělá si ještě něco navíc. Stipendium mohou získat také studenti dalších oborů mimo učňovské středisko, kteří k nám docházejí na praxi.

Zdroj: Engel strojírenská spol. s r.o.

„V učňovském středisku mají učni vše potřebné pro výuku definovanou vzdělávacím plánem. Naše učňovské středisko se výrazně neliší od těch v ENGELu v Číně, Rakousku nebo Německu. Vzdělávání je skutečně věnováno mnoho energie i finančních prostředků, které se nám už ale pomalu začínají vracet a vnímáme, že naše kroky jsou správné“, doplňuje vedoucí učňovského střediska Lucie Hudcovská.

Hlavní spolupráce je nastavena s SOŠ Velešín, ale máme i studenty ze SOU Kaplice nebo ze SPŠ automobilní a technické z Českých Budějovic.

„Ve spolupráci s Jihočeskou hospodářskou komorou pořádá ENGEL workshopy pro žáky osmých a devátých tříd základních škol. Závodem prošlo již na 500 žáků z Českokrumlovska i Českobudějovicka. Žákům je během workshopu představena společnost a její stipendijní program. Velký zájem mezi dětmi vzbudí vždy prohlídka našeho moderního závodu s návštěvou učňovského střediska, kde návštěvníky čeká praktická část workshopu“, popisuje Karel Vinš z personálního oddělení.

ENGEL také pořádá svářečské soutěže, ve kterých poměřují své síly studenti středních škol a odborných učilišť z Českobudějovicka. Soutěžící si vyzkouší práci svářeče na zkušebním dílu. Pro většinu je to poprvé v životě práce v reálném prostředí.

ENGEL se věnuje nejen učňovským oborům, ale i vysokoškolákům. Kromě zajímavých odborných praxí nabízí studentům technických oborů vysokých škol také vedení jejich absolventských prací. Konkrétně v oboru strojní konstrukce a softwarový vývoj.

Zdroj: Engel strojírenská spol. s r.o.

www.ENGEL.cz

www.pracevENGELu.cz