FIM UHK byla založena roku 1993, kdy začínala se 78 studenty. Nyní má na svém kontě již přes 8 tisíc absolventů. Fakulta svým studentům nabízí příjemné, moderní a špičkově technologicky vybavené prostředí. Studium probíhá v oborech informatika, management, ekonomie a cestovní ruch. Důraz je kladen na inteligentní systémy, využívání chytrých přístupů a technologií v manažerském rozhodování a Data Science. Na fakultu každoročně zavítá na 250 zahraničních studentů. Fakulta je velmi oblíbená i díky zcela nadstandardním možnostem studijních pobytů a stáží na partnerských univerzitách v Evropě, Asii a v Americe.

Zdroj: FIM UHK

Zaměstnanci fakulty prosazují individuální a přátelský přístup ke studentům a posilují také kolektivní identitu. Ne nadarmo byla fakulta opakovaně zvolena Fakultou roku mezi veřejnými fakultami s ekonomickým zaměřením.

Nedílnou aktivitou fakulty je výzkumná činnost a spolupráce s aplikovanou sférou. Absolventi FIM UHK nacházejí široké uplatnění v soukromých i veřejných institucích. Součástí fakulty je Institut dalšího vzdělávání, který pořádá řadu odborných kurzů a školení pro instituce, firmy i jednotlivce.

 www.uhk.cz/fim

www.dofouknisimozek.cz

fim.uhk.cz

Zdroj: FIM UHK