Značný tvůrčí potenciál spočívá ve vědecko-výzkumných pracovnících a také ve studentech, kterých je téměř tři tisíce.

Studentům poskytujeme špičkové technické vzdělání a připravujeme je na budoucí výzvy z pohledu vývoje i využití moderních technologií v oblastech energetiky, automatizace, robotiky, výrobních technologií včetně aditivní výroby, řízení a optimalizace výrobních procesů a systémů.

Absolventi Fakulty strojní ČVUT v Praze se mohou uplatnit v technických funkcích, konstrukčních a technologických kancelářích, zkušebnách i ve službách a obchodu. Podílejí se také na vývoji kosmických technologií, vodíkových technologií, nových náhrad lidského těla, hybridních pohonů letadel, automatických výrobních linek a širšího uplatnění umělé inteligence a internetu věcí.

Během každé etapy svého studia mají studenti možnost vyjet na semestr nebo celý akademický rok na jednu z mnoha univerzit, se kterými má ČVUT, respektive Fakulta strojní smlouvu. Největší výběr nabízí evropský program Erasmus+. Dále je možné vyjet i do zemí mimo EU, např. do Švýcarska, Austrálie, Taiwan, JAR, Kanady a mnoha dalších.

ČVUT nabízí celkem 8 kolejí v několika částech Prahy - v Dejvicích, Bubenči, na Strahově, v centru Prahy a v Podolí.

Během studia se mohou studenti také podílet na perspektivních vědeckých projektech a využívat vybavení laboratoří pro vývoj vlastních nápadů nebo dokumentaci závěrečných prací. Ve studentských týmech se naučí používat nové technologie, např. při stavbě závodních formulí nebo letadel, výrobě co nejlehčí součástky pomocí 3D tisku, stavbě raket a spolupráce na vesmírných projektech nebo při zkoumání možností nových zdrojů energie.

Našim průmyslovým partnerům pomáháme inovovat a zvyšovat tím konkurenceschopnost ČR. Ve spolupráci s průmyslovými partnery vyvíjíme efektivnější stroje, výrobní technologie i zdroje energie. Náš záběr je napříč celým strojírenstvím a jsme unikátní v mnoha technických oblastech.

Fakulta strojní
České vysoké učení technické v Praze
Technická 4, 160 00 Praha 6 
tel:+420 224 352 257, email: 12922@fs.cvut.cz
web: www.fs.cvut.cz
Sociální sítě:
https://www.facebook.com/Strojarna.cz
https://www.instagram.com/cvutfs/
https://www.youtube.com/cvutfs
https://www.linkedin.com/school/fakulta-strojn%C3%AD-%C4%8Dvut-v-praze/