Mezi první dotazy starostlivých rodičů patří otázka dojíždění do školy a s tím související věk žáka. Výhodou šestiletého gymnázia je přijímání uchazečů po sedmé třídě základní školy. Na gymnázium dojíždí velké množství žáků z okolí a čtrnáctileté děti, žáci prvních ročníků, jsou již hodně soběstační.

Není šest let dlouhá doba? Na tuto otázku naši žáci vyšších ročníků rychle odpoví. Je to tak akorát. Souhlasíme. Během prvních dvou ročníků, kdy žáci na gymnáziu dokončují povinnou školní docházku, probíhá jejich „zabydlování“ a zároveň jejich příprava na náročnější středoškolské studium od třetího ročníku. Už v ročníku čtvrtém si žáci vybírají z nabídky seminářů, které prohlubují učivo a směřují žáky k výběru budoucí vysoké školy. Další odborné semináře se přibírají v pátém ročníku a poslední, šestý rok, uzavírá jejich středoškolská léta maturitou.

Zdroj: zadavatel inzerce

A dostanou se pak absolventi na vysoké školy? Dlouhodobá školní statistika hovoří o 97 - 98% úspěšnosti přijetí na vysoké školy. Jedná se o státní vysoké školy v České republice a v posledních letech se zvyšuje počet absolventů, kteří odchází po maturitě na vysoké školy do zahraničí. Absolventi jsou spokojeni s výběrem své vysoké školy a studují úspěšně. Takto o sobě hovoří absolventi na každoročním společném setkávání s maturanty školy.

A jaké cizí jazyky se u vás vyučují? Anglický, německý, ruský a španělský jazyk. Ale moje dítě nikdy nemělo španělštinu! Všichni žáci začínají společně od začátku. Někteří brzy dosahují i republikových úspěchů na olympiádách. V některých třídách jsou v rámci mezinárodních programů spolužáci z jiných zemí. Letos jsou to studentky ze Spojených států amerických a Mexika. Možnost procvičit si jazyky a poznat kulturu jiných zemí, nabízí také zahraniční studijně poznávací cesty. Žáci mohou se svými spolužáky vycestovat do Španělska, Berlína, Vídně či projet hanzovní města severního Německa. Oblíbený je i týdenní poznávací pobyt v Londýně. Slovinsko žáci 3. ročníků poznají na svém lyžařském kurzu a do Polska se vydají sjíždět řeku Dunajec v rámci turistického kurzu žáci 4. ročníků.

Zdroj: zadavatel inzerce

Samozřejmě do školy patří i další aktivity. Spojení se sportem zajišťuje sportovní klub školy. Kdo nesportuje, může zpívat ve školním sboru, a kdo nezpívá, ať třeba bádá ve spolupráci s vysokou školou.

Tolik práce, tolik aktivit! Mají děti čas relaxovat? Velký počet žáků relaxuje a rozvíjí se ve svých četných zájmových aktivitách. Je to lidová škola umění nebo různé sportovní kluby ve městě.

A jak to vše stíhají? Je to dáno rozvrhem hodin, kdy žáci v některých dnech končí vyučování nejpozději v 14.15 hodin. To pak zvládají odpolední aktivity nebo jen včasný příjezd domů, ještě za světla v zimních měsících.

A dostali jsme se na začátek k otázce starostlivého rodiče, proč právě šestileté Gymnázium Petra Bezruče? Přece je to tak akorát!

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, p.o., Československé armády 517, Frýdek-Místek, www.gpbfm.cz