Cílem této instituce je obnovit v České republice výzkum v oblasti lázeňství a balneologie. Výzkumné projekty se soustředí zejména na zkoumání objektivních účinků lázeňské léčby na lidský organismus a výzkum přírodních léčivých zdrojů. Jeden z připravovaných projektů je zaměřen i na socioekonomické aspekty lázeňství. Mezi odbornými pracovníky Institutu jsou lékaři, biologové a geologové. Instituce se snaží navázat spolupráci s lázeňskými lékaři i s dalšími výzkumnými organizacemi v České republice.

Svou prací se ILaB, v. v. i. snaží navázat na tradici balneologického výzkumu v regionu.Zdroj: Karlovarský krajSvou prací se ILaB, v. v. i. snaží navázat na tradici balneologického výzkumu v regionu

Institut spolupracuje s vysokými školami a někteří jeho pracovníci fungují zároveň jako školitelé bakalářských prací z oboru fyzioterapie. Připravuje se i pořádání pravidelných seminářů pro lékaře. Cílem je vybudovat v kraji pobočku vysoké školy či samostatnou vysokou školu, kde by se vyučovaly rehabilitační a balneologické obory.  Do budoucna Institut plánuje vytvoření balneologického informačního centra.

Institut také začíná pracovat na vytvoření systému certifikace lázeňských zařízení, který by do budoucna pomohl zpřehlednit situaci v této oblasti. V neposlední řadě se snaží zapojit do oblasti regionálního rozvoje a posílení oblasti výzkumu a inovací v Karlovarském kraji.

V roce 2020 je provoz Institutu lázeňství a balneologie, v. v. i. financován neinvestiční dotací Karlovarského kraje. Pro výzkumnou činnost se instituce snaží získávat finance z grantových programů. V roce 2020 byly podány žádosti o financování Technologické agentuře České republiky a Agentuře pro zdravotnický výzkum České republiky. Institut je také spoluuchazečem na projektu podávaném Grantové agentuře České republiky.

Zdroj: Karlovarský krajBude se zabývat výzkumem přírodních léčivých zdrojů a jejich účinky na lidský organismus

Aktuální informace o práci institutu naleznete na jeho webových stránkách www.i-lab.cz a také na Facebooku https://www.facebook.com/ilab.cz/ či Instagramu @ilab.cz.

INSTITUT LÁZEŇSTVÍ A BALNEOLOGIE, v.v.i.
Nábřeží Jana Palacha 932/20
360 01 Karlovy Vary
E-mail: info@i-lab.cz