Naše vzdělávací nabídka je zaměřena nejen na žáky z regionu severního Plzeňska, ale je využívána i zájemci ze Středočeského, Karlovarského a Ústeckého kraje.

Přesto, že patříme kapacitou mezi menší školy, probíhá výuka v moderně vybavených interiérech nejen ve škole, ale i na pracovišti odborného výcviku. Samozřejmostí je využívání moderních audiovizuálních pomůcek při výuce a neomezené využívání Wi-Fi ve všech prostorách školy. Dbáme na to, aby se naši žáci při výuce seznamovali s nejnovějšími vzdělávacími trendy a postupy. Žákům umožňujeme využívat nejen naše bezdotykové počítače, čtečky a tablety, ale využíváme i chytré telefony a jejich moderní aplikace.

Všem, kteří nemají možnost denně dojíždět do školy, nabízíme ubytování v domově mládeže, které je žákům v technických oborech dotováno Plzeňským krajem měsíčně částkou 500,-Kč. Další zajímavou pobídkou, jak získat a udržet žáky technických oborů Automechanik a Opravář zemědělských strojů, je již tradiční dárek pro všechny začínající řemeslníky – kufřík s nářadím, v hodnotě dvou tisíc korun. Samozřejmě, že od nás dostanou zdarma i pracovní obuv a oblečení. Od druhého ročníku si žáci sami volí, zda budou vykonávat pravidelné týdenní praxe u nás nebo na pracovišti v místě bydliště. A domníváme se, že je již záležitostí blízké budoucnosti, kdy firmy budou našim žákům, které si ve škole vytipují, poskytovat motivační stipendia. Proto se nebojte dát k nám své děti do učení. Kromě standardu odborných dovedností, které zaručuje stát, poskytujeme našim žákům zdarma získání řidičských oprávnění pro skupiny B, C a T, certifikáty pro svařování a za příplatek např. kurz obsluhy vysokozdvižného vozíku nebo profesní přípravu pro budoucí řidiče nákladních automobilů.

Na žáky maturitního oboru Sociální činnost je kladen základní požadavek  - osvojení si potřebných dovedností a znalostí ze sociální oblasti a také rozvíjení empatie pro práci s různými skupinami klientů. Zde spatřujeme nejvýznamnější potenciál. I v tomto oboru vzdělávání uplatňujeme osvědčené pravidlo, že si naši žáci volí své praxe podle zájmů nebo svého bydliště a rovněž významně podporujeme činnost našich žáků při dobrovolnických aktivitách. Samozřejmě, že i oni mohou po úspěšné maturitě studovat na VŠ u nás i v zemích EU.

K řadě nadstandardních aktivit patří na naší škole nejen účast v řadě projektů a s tím související např. kvalitní materiálně technické vybavení školy a dílen, ale i odborné tuzemské a zahraniční exkurze určené všem žákům, dále možnost vycestovat v průběhu studia do zahraničí v rámci programu Erasmus+, zapojení žáků do technických kroužků - např. 3D tisk, robotika, kovářský. Podporujeme sportovní aktivity a technické  dovednosti žáků v mnohých soutěžích.  V neposlední řadě poskytujeme významnou péči žákům zdravotně, sociálně či jinak znevýhodněným, kterým se věnují pracovníci školního poradenského pracoviště, speciální pedagog a kariérový poradce. Škola je bezbariérová.

Kvalitní a moderní ubytování v domově mládeže, možnost celodenního stravování, velmi dobré dopravní spojení do našeho města - to jsou bonusy, které by Vás měly jednoznačně motivovat k tomu, aby Vaše volba padla na naši školu.

Těšíme se na Vás!

Střední škola, Kralovice
náměstí Osvobození 32
331 41 Kralovice
info@sskralovice.cz
sskralovice.cz