· Škola se zárukou kvalitního hudebního vzdělávání
· Studium jedinečných hudebních oborů a zaměření
· Budova školy se zahradou a domov mládeže pod jednou střechou
· Poloha v centru města

Stručná historie …
Jsme škola mladá, ale stojící na pevných základech. Dnešní Církevní konzervatoř Německého řádu (CKNŘ) vznikla postupnou  transformací Církevní střední varhanické školy, která v Opavě zahájila svou činnost  již 1. září 1999. Zřizovatelem CKNŘ je od dubna 2018 Bailiva Čechy, Morava a Slezsko, familiáři Německého řádu.

Studium
Ve formě denního studia poskytujeme všeobecné a hudební vzdělání v oboru HUDBA (82-44-P/01) se zaměřením hra na varhany, klavír, cembalo, housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru, hra na příčnou a zobcovou flétnu, hoboj, klarinet, fagot, lesní roh, trubku a pozoun, a dále obor řízení sboru a trojobor církevní hudba. V oboru ZPĚV (82-45-P/01) zaměření sólový zpěv. Po čtyřech letech se skládá maturitní zkouška a po šesti letech studenti ukončují studium absolutoriem s titulem DiS.
Pro zájemce o studium na naší škole každoročně organizujeme přípravné kurzy k talentovým zkouškám. V průběhu studia je pro nás samozřejmostí také konání lyžařských kurzů, reprezentativního plesu školy nebo exkurze do Vídně spojenou s audiencí u velmistra řádu.

Zdroj: zadavatel inzerce

Jsme jediná katolická konzervatoř v České republice. Jsme škola ekumenicky otevřená, jsme škola přijímající studenty různých konfesí, ale i bez vyznání.
Naším cílem je vychovávat a vzdělávat mladé hudebníky, kteří se uplatní na trhu práce v umělecké oblasti např. jako hudební instrumentalisté, pěvci v operních, operetních nebo komorních souborech, sbormistři vokálních a vokálně instrumentálních souborů, učitelé v základních uměleckých školách a konzervatořích aj.
Naši absolventi jsou připraveni dále pokračovat se studiu na VŠ hudebního či pedagogického směru.

Zdroj: zadavatel inzerce

Co jinde nenajdeš? 
Unikátní je naše škola v tom, že poskytuje rozšířené vzdělávání odborných předmětů v oblasti církevní hudby. Jen u nás nabízíme jedinečné studijní zaměření Trojobor církevní hudba, jehož základem je souběžné studium hry na varhany, zpěvu a řízení sboru. Důležitou součástí tohoto studijního zaměření je výuka varhanní improvizace a gregoriánského chorálu, dále také pravidelné nácviky či účinkování při studentských mších svatých. Cílem studia je vychovat hudebníka schopného komplexně zajistit provoz chrámové hudby při katolickém kostele, např. jako církevní varhaník, sbormistr, ředitel kůru.

Zdroj: zadavatel inzerce

Umělecká činnost
Pravidelná umělecká činnost je naší prioritou a nedílnou součástí vzdělávání.
Již tradiční abonentní a adventní koncerty, koncertní přehlídky zaměřené na interpretaci staré hudby „Máme rádi baroko“, přehlídky mladých varhaníků nebo kurzy gregoriánského chorálu se v průběhu existence školy staly nedílnou součástí kulturního života nejen v Opavě.    
Studenti i opavská veřejnost si velmi cení dlouhodobé oboustranné spolupráce se Slezským divadlem v Opavě, jež nabízí studentům neocenitelnou možnost praxe. Mnozí ze sólistů Slezského divadla jsou zároveň pedagogy konzervatoře. Propojení teorie s praxí je tak realizováno ve výuce i v mimoškolní činnosti studentů.

Zdroj: zadavatel inzerce

Studenti se pravidelně účastní soutěží a přehlídek po celé České republice, koncertují rovněž v zahraničí (Slovensko, Rakousko, Německo, Polsko). 

Hudební tělesa na konzervatoři
Studenti konzervatoře pracují v pěveckých a instrumentálních souborech:  
Smíšený pěvecký sbor Laudate Dominum 
Gregoriánská schola Bonifantes Opavienses 
Dívčí gregoriánská schola
Komorní orchestr

Repertoár těchto souborů je velmi různorodý. Jde napříč stylovým spektrem od období renesance až po současnost. V rámci tohoto spektra se repertoár pohybuje od posluchačsky vděčných kusů, jakými jsou kupříkladu černošské spirituály nebo úpravy lidových písní až po umělecky závažná sborová díla.
Gregoriánská schola je tvořena výhradně z posluchačů konzervatoře, repertoárovou základnu tvoří zpěvy gregoriánského chorálu a zpěvy období raného vícehlasu. Od počátku schola pravidelně vystupuje především při školních bohoslužbách v kostele sv. Kříže v Opavě, účinkovala také při významných církevních akcích Německého řádu v Opavě, Vídni a Bouzově, a jiných významných příležitostech. Velkou odměnou  pro naše studenty i pedagogy bylo účinkování ve Vladislavském sále Pražského Hradu při návštěvě papeže Benedikta XVI. v České republice v roce 2009.

Zdroj: zadavatel inzerce 

Nástrojové vybavení
Škola disponuje bohatým nástrojovým vybavením, které je s velkou pečlivostí obnovováno a doplňováno.
Jmenujme jako příklad nedávnou slavnostní inauguraci nového koncertního křídla značky PETROF – Mistral, které se v září r. 2020 účastnil také velmistr Německého řádu.

Zdroj: zadavatel inzerce

Vybavení školy
Abychom udrželi krok s dobou, pravidelně modernizujeme učebny tak, aby byla možná realizace jak prezenční, tak distanční výuky.
V nedávné době jsme inovovali např. učebnu  IKT, koncertní aulu a gymnastický sál, který byl vybaven novým moderním ozvučením.
Protože si přejeme, aby se ubytovaní studenti v domově mládeže cítili skoro jako doma, zmodernizovali jsme jeho prostory, např. společenskou místnost i obě kuchyňky, a vybavili jednotlivé pokoje novým nábytkem.

Zdroj: zadavatel inzerce

Pravidelně škola doplňuje knihovnický fond. Hudební i literární knihovna stejně jako školní fonotéka a notový archív slouží jak studentům, tak pedagogům.  
Školní dvůr se zahradou je příjemným místem pro neformální setkávání, relaxaci i zábavu.    

Zdroj: zadavatel inzerce

Domov mládeže je součástí školy, nachází se ve druhém patře budovy. Každý pokoj je vybaven vlastním sociálním zařízením (sprchovací kout, WC). Ubytovaní studenti mají možnost využít služeb školní jídelny v sousedství školy. K celodennímu stravování pak slouží 2 přípravné kuchyňky v prostorách DM. Dále mají ubytovaní možnost využít cvičné místnosti s klavírem na patře DM a až do večerních hodin využívat cvičné nástroje v prostorách školy. Připojení k internetu je samozřejmostí.

Zdroj: zadavatel inzerce

Zdroj: zadavatel inzerce

Přejeme si být školou moderní a na vysoké odborné a umělecké úrovni. Je v zájmu nás všech, aby Církevní konzervatoř Německého řádu byla vzdělávací institucí, byla místem, kde „hudba lidi sbližuje, povznáší ducha a uzdravuje“, místem, kde vás naučíme hudbě rozumět. 

Církevní konzervatoř Německého řádu, Beethovenova 235/1, 746 01 Opava
Mgr. Nikola Sklenářová, Ph.D. - ředitelka školy, tel: 595 173 028, mobil: 731 625 797, info@konzervator.cz, www.konzervator.cz

Zdroj: facebook

Zdroj: youtube

Právní forma školy: školská právnická osoba, IZO: 151029440, Identifikátor právnické osoby (RED_IZO): 610 550 659, Datová schránka - ID: cnjmc7k

Zdroj: zadavatel inzerce