OBCHODNÍ AKADEMIE A HOTELOVÁ ŠKOLA TŘEBÍČ
Dny otevřených dveří: 24. 11. 2021, 26. 1. 2022
Přijímací zkoušky nanečisto 26. 1. 2022, Přípravné kurzy – ČJ, M – únor 2022
Informace o studiu: Ing. Marie Bendová, Tel.: 566 780 252, 603 208 087,
E-mail: bendova@oahstrebic.cz
Studijní obory: čtyřleté s maturitní zkouškou Obchodní akademie,
Veřejná správa, Sportovní management,
Gastronomie a hotelový management, Cestovní ruch
Učební obory: tříleté s výučním listem Cukrář, Kuchař–číšník, Florista,
Designér v reklamě, Kadeřník, Reprodukční grafik
Nástavbové studium: dvouleté s maturitní zkouškou, Podnikání (pro absolventy učebních oborů)
Jazyková škola: jednoleté studium s přípravou na státní zkoušku.
Pomaturitní studium anglického a německého jazyka
Aktuální informace jsou k dispozici na: www.oahstrebic.cz

Profilujeme se zejména v oblasti mezinárodní spolupráce a pro své studenty zajišťujeme:
-     víceměsíční praxe v Německu, Řecku a Španělsku
-    účast v evropském vzdělávacím programu ERASMUS+
-    pracovní stáže ve firmách ve Finsku, Portugalsku Španělsku, Irsku a Kanárských ostrovech
-    studium a týdenní vzdělávací pobyty v Anglii a dalších zemích EU.

Zajišťujeme profesní kvalifikace a jazykové vzdělávání s certifikací Cambridge English. Pořádáme přehlídky, mezinárodní i regionální soutěže, specializační kurzy. Nejlepší studenti reprezentují školu a Českou republiku v zahraničí. Naši absolventi pokračují ve studiu na VŠ a VOŠ.

Areál školy, který navštěvuje přes 800 studentů, zahrnuje tři budovy v Třebíči a dvě tělocvičny. Provozujeme také restauraci a kadeřnictví pro veřejnost v Náměšti nad Oslavou. Ubytování a stravování studentů je zajištěno ve vlastním, nově rekonstruovaném domově mládeže a školních jídelnách.

Studentský život je pestrý a bohatý. Studenti mohou sportovat a zapojit se do různých projektů, například do Gastroakademie kraje Vysočina, mohou se věnovat turistice, cestování, rozšiřovat si své znalosti cizích jazyků a informačních technologií.

Obchodní akademie a Hotelová škola Třebíč se rovněž významně podílí na přípravě akcí společenského a kulturního života v regionu. Z těch nejvýznamnějších, těšících se velkému zájmu široké veřejnosti, to v minulých letech byly například Junior Show, sportovní turnaje, Vánoční výstava, Junior Art a recepce pro VIP.

Kontaktní informace školy:
Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Třebíč
Sirotčí 4, 674 01 Třebíč
Telefon:  +420 566 780 256
Email: info@oahstrebic.cz
ID datové schránky: zqvtrvb
Informace o studiu: Ing. Marie Bendová, Tel.: 566 780 252, 603 208 087,
e-mail: bendova@oahstrebic.cz
www: http://www.oahstrebic.cz