Je moderně vybavena – multimediálními, jazykovými i dalšími odbornými učebnami, využívány jsou kvalitní didaktické pomůcky. Pro žáky je k dispozici moderní domov mládeže, školní jídelna, tělocvična. V celé škole i na domově mládeže je bezplatné připojení k internetu prostřednictvím wi-fi.

Čtyřleté maturitní obory - denní studium:

● 63-41-M/02 Obchodní akademie
● 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (ŠVP – Sportovní management)
Absolventi získají kvalifikaci pro výkon povolání v oblasti ekonomické a technické. Zároveň jsou připravováni na VŠ studium. Žáci mají možnost složit všeobecné a obchodní mezinárodní zkoušky z anglického a německého jazyka.  
Obchodní akademie – žáci se připravují na práci v hospodářské a administrativní sféře všeobecně, v oblasti účetnictví, finanční správy, bankovnictví, pojišťovnictví, cestovního ruchu, … Jsou připravováni i na práci v administrativě EU nebo na studium na VŠ či VOŠ. Obor je nabízen ve dvou specializacích:
OA – zaměření CIZÍ JAZYKY – nabízí se jazyk anglický, německý a ruský, výuka ekonomického semináře v cizích jazycích
OA – zaměření INFORMATIKA – prostřednictvím volitelných předmětů si žáci prohlubují znalosti v problematice informačních technologií.
Ekonomika a podnikání ŠVP SPORTOVNÍ MANAGEMENT obor je zaměřen na propojení znalostí z oblasti ekonomicko-podnikatelské se znalostmi týkajícími se teorie a podnikání ve sportu. Absolvent oboru se uplatní na pozicích s ekonomickou nebo sportovní profilací – vedoucí sportovních družstev, lektor sportu volného času, trenér ve fitnesscentrech, odborný poradce při prodeji sportovního vybavení, jako pracovník reklamních a marketingových agentur pro tělesnou výchovu a sport, ekonom, finanční referent a na dalších ekonomicko-administrativních pozicích. Posílena výuka cizích jazyků, možnost získání licence instruktora lyžování, snowboardingu, sportovní masér.

Zdroj: Obchodní akademie Neveklov

Obchodní akademie Neveklov
Školní 303, Neveklov
tel.: 317 741 794
oa@oaneveklov.cz
www.oaneveklov.cz