● 63-41-M/02 – Obchodní akademie – přijímáme 30 žáků do 1. ročníku

Je kvalitní přípravou jak pro ekonomickou praxi, tak pro další studia na vyšších a vysokých školách.

Výuka jazyků – Anj, Nej, Frj, Ruj, Spj. Orientace školy na rozsáhlou zahraniční spolupráci. 

● 78-42-M/02 – Ekonomické lyceum – přijímáme 30 žáků do 1. ročníku

Koresponduje s cílem gymnaziálního studia – připravuje studenty pro studium na vysokých a vyšších odborných školách. Vzdělávací program je založen na širším všeobecně vzdělávacím základě s rozšířenou výukou jazyků a ekonomickou specializací.

● 18-20-M/01 – Informační technologie – přijímáme 30 žáků do 1. ročníku

Výuka technických znalostí a dovedností z oblasti počítačového hardwaru, softwaru, počítačových sítí, programování, grafiky na PC a technických prostředků přenosu dat. 

● Přijímací řízení: kritéria vlastních školních PZ budou upřesněna na: www.oakostelec.cz do 29. ledna 2021. Prostřednictvím našich www stránek Vám nabídneme přijímací zkoušky nanečisto.

Vysoká úspěšnost našich absolventů jak při přijímání na vysoké školy, tak i při uplatnění se na trhu práce!!!

Možnost složit: Státní zkoušku z psaní na klávesnici, Goethe Zertifikat, příprava na FCE zkoušku.

Rozsáhlá doplňková a projektová činnost, spolupráce s partnerskými školami v zahraničí včetně výměnných pobytů a praxí.

Fiktivní firma: simuluje činnost skutečné firmy či podniku včetně účasti na mezinárodních veletrzích fiktivních firem v Praze i zahraničí.

Výpočetní technika: kroužek programování robotů, výuka programování mobilních zařízení, školní dron, 3Dtisk, bezdrátové připojení k internetu využívají studenti také ve volném čase.

Netradiční kulturní a sportovní akce školy mnohdy přesahují její rámec.

Prostory pro sporty: umělé kluziště, tělocvična, lezecká stěna, posilovna, spinning, vzduchovková střelnice, sportovní hala pro míčové sporty, venkovní hřiště, stolní tenis, šachy. Dále využíváme atletický a fotbalový stadion, softbalové hřiště, sokolovnu, tenisové kurty a umělé hřiště na malou kopanou. Každoroční lyžařské a sportovní kurzy.

Hudební zkušebna pro zájemce z řad žáků.

Bezbariérový přístup včetně výtahu.

Dny jazyků, projektové dny IT a stavba PC se staly tradiční přehlídkou široké spolupráce s firmami regionu a prezentací studentských prací.

Zdroj: Obchodní akademie T. G. Masaryka

Tel.: 494 942 400

email: skola@oakostelec.cz

www.oakostelec.cz