63-41-M/02 – Obchodní akademie
Pro uchazeče, kteří se chtějí naučit základy ekonomiky, daňovou evidenci a účetnictví, dorozumět se dvěma cizími jazyky, efektivně obsluhovat počítač nebo se připravit na studium na vysoké škole.

78-42-M/02 – Ekonomické lyceum
Pro uchazeče, kteří chtějí získat všeobecné vzdělání s ekonomickým zaměřením, znát základy ekonomiky, účetnictví
a práva, dorozumět se dvěma cizími jazyky a být připraveni na vysokoškolské studium.

18-20-M/01 – Informační technologie
Pro uchazeče, kteří chtějí získat technické znalosti a dovednosti z oblasti počítačového hardwaru, softwaru, počítačových sítí a technických přenosů dat; naučí se základům programování a databázových systémů a dorozumí se dvěma cizími jazyky.

Možnost složení státní zkoušky z psaní na klávesnici a přípravy na Cambridge zkoušky z ANJ. Spolupráce s partnerskými školami v zahraničí včetně výměnných pobytů a praxí (Malta, Irsko, Mallorca, Portugalsko). Výuka Fiktivní firmy, která simuluje činnost skutečné firmy či podniku. Ve volném čase mohou žáci navštěvovat kroužek programování, klub mediální komunikace, sportovní kroužek, matematický a jazykový kroužek či studentskou kapelu Přejetá žába. Jak ve výuce, tak ve volném čase naši studenti mohou využívat školní dron, 3D tiskárny a bezdrátové připojení k internetu. Pro sportovní aktivity nabízíme tělocvičnu, lezeckou stěnu, posilovnu, spinning, vzduchovkovou střelnici, sportovní halu pro míčové sporty, umělé kluziště, stolní tenis a venkovní šachy. Pořádáme lyžařské a sportovní kurzy, netradiční sportovní a kulturní akce.

Přijímací řízení na tři studijní maturitní obory vyučované na OA TGM
Kritéria přijímacího řízení budou vyhlášena v průběhu ledna 2024. Na jednotné přijímací zkoušky budeme v rámci přípravy uchazečů zajišťovat přijímací zkoušky nanečisto a přípravný kurz z matematiky.

Den otevřených dveří
10. 11. 2023 a 12. 1. 2024, vždy od 16:00 hodin ve školní jídelně

Zdroj: Obchodní akademie T. G. Masaryka