Základní škola nabízí vzdělávání žáků s lehkým mentální postižením, které přijímáme do 1. – 9. ročníku. Po ukončení povinné školní docházky získají žáci základní vzdělání a mohou pokračovat na středních školách pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V základní škole speciální jsou vzděláváni žáci se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami. Rozvíjí zde rozumové schopnosti, sociální a sebeobslužné dovednosti. Ve školním roce 2021/2022 budeme opět otvírat 1 třídu Přípravného stupně, který je určen dětem s těžkým zdravotním postižením ve věku od 4 do 7 let. Cílem je připravit děti na vzdělávání v základní škole speciální.

Střední škola nabízí vzdělávání ve 3letých učebních oborech typu E zakončených závěrečnou zkouškou s výučním listem (Stravovací a ubytovací služby, Pečovatelské služby, Zahradnické práce, Strojírenské práce a Zednické práce). Těmto žákům můžeme nabídnout nově vybudované učebny – učebnu mobility, venkovní víceoborovou učebnu a učebnu ergoterapie s hrnčířským kruhem, tkalcovským stavem a keramickou pecí. Žáci oboru vzdělání Pečovatelské služby využívají kompletně zmodernizovanou učebnu s polohovacím lůžkem.
Vykonávání odborné praxe probíhá na našich vlastních plně vybavených pracovištích, ale i v provozu spolupracujících firem. Žáci mají možnost získat finanční ohodnocení v rámci produktivní činnosti při praktickém vyučování a studijní stipendium.

Dále škola nabízí i střední vzdělávání Praktické škole jednoleté a Praktické škole dvouleté. Na tato studia přijímáme převážně žáky se zdravotním postižením ze základních škol speciálních, kde získali základy vzdělání. Obě studia jsou zakončena závěrečnou zkouškou. Absolventi získají střední vzdělání a najdou uplatnění, v rámci svých možností a individuálních dovedností, při pomocných pracích ve výrobě nebo v chráněných dílnách.

V roce 2021 budeme rekonstruovat školské zařízení, kolem něhož se buduje nová Přírodní zahrada s relaxačními prvky, o kterou se budou pečlivě starat naši zahradníci. Pokud jste se ještě nerozhodli, podívejte se do fotogalerie na našich webových stránkách, neváhejte nás kontaktovat a domluvte si schůzku, při které Vám naši školu rádi představíme osobně.

Odborné učiliště, Praktická škola, Základní škola a Mateřská škola Příbram IV, příspěvková organizace
Pod Šachtami 335, Příbram, 261 01
www.ouu.pb.cz