Vzdělávání probíhá v týdenních cyklech – teorie a praxe. V rámci praxe spolupracujeme s několika firmami i soukromými podnikateli, kdy mají naši žáci možnost poznat svůj obor v praktickém životě.

V rámci praktického vzdělávání se konají různé Workshopy. Pro veřejnost, a hlavně pro základní školy, pořádáme „Dny otevřených dveří", Dny řemesel, soutěže – např. O smrkovou hoblinu.

Teoretickou výuku konají naši žáci ve školních učebnách vybavených moderní technikou. I tady nabízejí vyučující setkání s moderními technikami, setkání s odborníky z praxe, exkurze apod.

Naši žáci se také zapojují do celostátních soutěží ve svém oboru. Často jsou velmi úspěšní. Žáci oboru truhlář se každoročně účastní celostátní soutěže Mistrovství České republiky – Truhlář 2022, kde získal náš učeň ve školním roce 2021/22 první místo. Navíc obdržel na galavečeru zaštítěném MŠMT ČR, Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a Ministerstvem zemědělství ČR čestné uznání – České ručičky 2022 za rezort dřevozpracující průmysl, obor truhlář.

Zdroj: Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302

Letošní školní rok jsme zahájili dalšími úspěchy. V krajském kole soutěže Mistrovství ČR – Truhlář se naši žáci umístili na 2. a 3. místě. Ani obor aranžér nezůstává pozadu. V listopadu se konala v Českých Budějovicích celorepubliková soutěž AR – Junior. V kategorii špendlení na živý model jsme získali první místo a v kresbě skončila naše studentka na druhém místě.

Zapojujeme se i do mnoha dalších soutěží a aktivit – oblast obnovitelných zdrojů -  Enersol, sportovních soutěží apod. I tady se naši žáci mnohokrát prosadili v těžké konkurenci.  Naše škola se má tedy čím pochlubit a jistě to svědčí o péči a přípravě, kterou našim žákům nabízíme.

Střední odborné učiliště stavební, Benešov, Jana Nohy 1302
Jana Nohy 1302
256 01 Benešov
https://sousbn.cz/