Vážení rodiče, vážení žáci,
Střední průmyslová škola Vlašim pro Vás připravila širokou paletu především technických oborů, a to jak maturitních, tak učebních. 

Maturitní obory:    
18-21-M/01 Informační technologie
23-41-M/01 Strojírenství – ŠVP Stavba a provoz strojů

33-42-M/01 Nábytkářská a dřevařská výroba – Návrhář nábytku
36-47-M/01 Stavebnictví - ŠVP Pozemní stavitelství
78-42-M/01 Technické lyceum - ŠVP zaměření na Stavebnictví nebo Strojírenství
23-45-L/01  Mechanik seřizovač ŠVP Programování CNC nebo Mechatronik spolu s oborem 23-56-H/01 Obráběč kovů - ve třetím ročníku - vyúčtní list

Učební obory:
23-56-H/01 Obráběč kovů -ŠVP Univerzální OK
23-51-H/01 Strojní mechanik – ŠVP Zámečník

Informace, ŠVP, tematické plány, videoukázky, fotogalerie o oborech najdete na www.sps-vlasim.cz včetně virtuální prohlídky.

Vedení školy si vytyčilo tyto základní cíle:
1.    Zkvalitnění výuky, modernizace Školních vzdělávacích plánů tak, aby žáci byli připravováni  dle nových technologií pro potřeby firem a jako základ pro možnost dalšího studia. 
2.    Připravit žáky do digitálního světa - škola se zapojila do původně evropského projektu dnes již celosvětového projektu  ECDL (European Certification of Digital Literacy) – www.ecdl.cz.
3.    Umožnit výuku kombinovaného studia dvou oborů, kde je možno získat jak výuční list (ale není to povinnost) ve 3. ročníku, tak maturitu ve 4 ročníku. Jde tedy o kombinaci 2 oborů a to oborů 23-45-  L/01 Mechanik seřizovač (Maturita) a 23-56-H/01 Obráběč kovů (Výuční list).  Tato výuka již probíhá.
4.    Zkvalitnění materiálního zabezpečení školy  - v roce 2023 bylo v rámci Inovací – projektu Středočeského kraje zmodernizováno 5 učeben Informatiky, robotiky a automatizace za 5 460 000 Kč)
5.    Zkvalitnění dílen a jejich strojního vybavení – nákupem nových frézek, soustruhů, CNC strojů a strojů pro nábytkáře. Škola se zapojila do výzvy IROP 2021 -2027, kde žádá o prostředky na vybavení  strojních dílen. Letos získala novou pilu pro nábytkáře a 2 obráběcí stroje pro strojaře a mechaniky seřizovače
6.    Zkvalitnění prostředí i nevýukových prostor  – obou jídelen školy – v Husově i v Luční ulici u dílen, Domova mládeže, ale také Víceúčelového hřiště ve Velíšské ulici, kde je též workoutové a streetové    hřiště a fotbalové hřiště v Luční ulici.

Žáci ve spojení s využíváním moderně vybavených učeben, dále pracovišť praktického vyučování a odborného výcviku či odborných laboratoří mají možnost získat kvalitní technické vzdělání.

Vzdělávací nabídka ve svém portfoliu nabízí perspektivní studijní a učební obory umožňující studentům po absolvování školy nalézt odpovídající uplatnění v praxi, nebo dále pokračovat ve vysokoškolském studiu.

Spolupráce s firmami – jak strojními, stavebními či nábytkářskými.

Vlašim – Sellier & Bellot a. s., Velteko s. r. o., Triapex s. r. o., Viking Mašek a. s., Unico ­ - Fillmatech, spol. s r.o., Metalkov ­ spol. s r. o.,  SACH s. r. o. ,
Benešov – Mavel a. s., BAEST, Machines & Structures, a.s., Progresmetal spol. s r. o.,  BCS Automotive Interface Solutions, s. r. o., BES s. r. o., Top Alulit s. r.  o.,  Vetos group s. r. o.,
Týnec nad Sázavou - JAWA Moto s. r. o.,  Metaz Týnec a. s., ALUMETALL CZ s. r. o.,
Zruč nad Sázavou - Wikov Industry a.s., Boki  industries a. s.,
Kamenice – Strojmetal Aluminium Forging, a. s.,
Dolní Kralovice – Mubea spol. s r. o.,
Chotýšany – Allstav CZ s. r. o.,
Poříčí nad Sázavou – KEMPER, spol. s r. o., 
Čtyřkoly – JUNKER - Erwin Junker Grinding Technology a.s.,
Mladá Vožice - KOH-I-NOOR Mladá Vožice a. s.,
Dolní Bukovsko – HELUZ cihlářský průmysl v.o.s.,
Votice - NVision Czech Republic ICT a. s.,
Londýn (Praha) – Keller Group plc

Spolupracujeme s univerzitami: České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita v Liberci a Česká zemědělská univerzita – s technickou fakultou.
Přejeme Vám správné rozhodnutí při volbě oboru.
Zaměstnanci školy.

Střední průmyslová škola, Vlašim, Komenského 41
Komenského 41, Vlašim, 258 01
www.sps-vlasim.cz