Samotná historie SOŠ Frýdek-Místek mluví za vše, protože vznikla sloučením čtyř bývalých odborných škol. Z tohoto pramení struktura vyučovaných oborů, které se zaměřují na strojírenství, dopravu, opravárenství, zemědělství a lesnictví, opravdu širší nabídku v našem regionu nenajdete. Zaměstnavatelé potřebují odborníky a naše škola je umí připravit. Pravidelně organizujeme i praktické dílny pro žáky ZŠ, kvalifikační kurzy pro širokou veřejnost a spolupracujeme s různými profesními sdruženími.

Spolupráce s firmami je na SOŠ ve Frýdku-Místku základem celé odborné přípravy. Naši žáci absolvují praxe ve firmách, které v našem regionu mají svou tradici a dobré jméno: NOVOGEAR, s. r. o., VÚHŽ, a. s, MOTOR Lučina, s. r. o., DAS, s. r.o., FERRIT, a.s., ČSAD Frýdek-Místek, a. s., ZD Beskyd Palkovice, a.s., H.A.S., s. r. o. Seznam našich partnerů není zdaleka u konce a mnoho žáků ještě před koncem studia má jistotu pracovní smlouvy. V rámci studia lze také získat mnoho osvědčení: řidičské a svářečské průkazy, jezdeckou licenci, jeřábnický průkaz a další dílčí kvalifikace, které absolventům pomohou prosadit se na trhu práce.

Zdroj: zadavatel inzerce

Školní rok 2018/2019 je už sice minulostí, ale z hlediska vybavení školy byl významný. V rámci projektů IROP byla vybudována ultramoderní Laboratoř virtuální reality a interaktivní jazyková učebna. Projekt ITI byl zaměřen na komplexní obnovu učebny pro programování CNC strojů. Důležitý je i fakt, že naše škola byla Ministerstvem zemědělství ČR jmenována Centrem odborné přípravy, což sebou přineslo i nemalé investice do modernizace zemědělské techniky. V letošním školním roce by měla být zahájena výstavba nových moderních hal pro odborný výcvik.

O úrovni výuky a dovednostech našich žáků nejlépe vypovídají výsledky v mezinárodních a celostátních soutěžích a opravdu se máme čím pochlubit: 1. místo v Mezinárodní soutěži ve svařování o „Zlatý pohár Linde“, dvakrát stříbrná medaile v mezinárodní soutěži „Mládež svařuje“, 2. místo v soutěži KOVO Junior. Naši reprezentanti vystoupali i na bronzové stupně vítězů na Zemědělské olympiádě a v soutěži v programování CNC strojů. Výčet úspěchů není ani zdaleka úplný a naši žáci se neztratí ani ve sportovních kláních.

Zdroj: zadavatel inzerce

A co dodat závěrem? Profesionální přístup s důrazem na praktickou výuku, spolupráce s desítkami známých firem v regionu a jistota uplatnění na trhu práce, to jsou hlavní výhody studia na Střední odborné škole ve Frýdku-Místku. Neváhejte a přijďte se k nám přesvědčit nejen ve Dnech otevřených dveří!

Mgr. David Hovjacký

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Lískovecká 2089, 736 01 Frýdek-Místek, www.sosfm.czwww.damevic.cz