Celý vzdělávací komplex je situován v areálu, který tvoří 11 budov vzájemně propojených koridory. Součástí komplexu jsou moderně vybavené odborné učebny teoretického vyučování, školní dílny disponující materiálně-technickým vybavením splňující aktuální požadavky současné doby včetně nároků na digitální technologie.
Moderní tělocvična, posilovna i víceúčelové hřiště, dva domovy mládeže a vlastní stravovací zařízení tak činí ze školy bezpečnou a soběstačnou vzdělávací instituci.

Od letošního školního roku mohou žáci využívat 3D brýle pro virtuální realitu. V biologii mohou nahlédnout do podmořského světa, v technických předmětech budou prohlubovat znalosti a dovednosti při simulacích, rozebírání a skládání motorů a převodovek. V elektro předmětech se žáci mohou ponořit do elektrických obvodů a přijít na to, jak to všechno funguje. Škola spolupracuje se sociálními partnery – Policie ČR, HZS Příbram, Vězeňská služba, Ministerstvo vnitra, Auto-Poly s.r.o., Drupol Příbram, Revel s.r.o., Ravak a.s. a jiné.

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:
68-42-M/01 Bezpečnostně právní činnost
39-41-L/01 Autotronik
26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik
39-08-M/01 Požární ochrana

Obory s výučním listem:
23-68-H/01 - Mechanik opravář motorových vozidel
26-51-H/01 - Elektrikář
36-52-H/01 - Instalatér
23-51-H/01 - Strojní mechanik

Zveme Vás na DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Čtvrtek - 23.11.2023 - 11:00 - 17:00
Sobota -   9.12.2023 - 9:00 - 12:00
Sobota - 13.01.2024 - 9:00 - 12:00

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno
Dubno 100, Dubno, 26101
www.dubno.cz