Rozlehlý areál školy nabízí ideální zázemí pro všechny učební obory, mezi něž patří instalatér, zámečník, kadeřník, kuchař-číšník, cukrář, opravář zemědělských strojů nebo zahradník. Kromě tradičních oborů služeb v gastronomii a zemědělství roste zájem i o „černá řemesla.“ Uplatnění sedlčanských instalatérů, zámečníků nebo opravářů zemědělských strojů je opravdu široké a tito lidé na úřadu práce rozhodně neskončí. Naopak, firmy o ně bojují již během jejich školní docházky.  

Místní žáci se rádi účastní mnoha exkurzí, výletů a soutěží, kde poměřují své dovednosti s vrstevníky z jiných škol. Výrazných úspěchů dosahují například v soutěžích Soběslavská růže, O pohár blanických rytířů, Koruna kreativity či a Flora Pragensis. K ozdobám školy patří také moderně zařízený domov mládeže, který využívají žáci ze vzdálenějších lokalit.

Pro sedlčanskou školu je typické maximální otevírání veřejnosti, té slouží  hojně navštěvovaná školní restaurace, cukrárna, jídelna, sedlčanské kadeřnictví, které má pracoviště i v Benešově, nebo zahradnictví s novou prodejnou. Velice populární jsou podzimní a jarní Školní jarmarky s prodejem výrobků a výpěstků žáků a bohatým občerstvením, Dny otevřených dveří v říjnu, prosinci a lednu, soutěž ve střelbě ze vzduchovky Zasáhni! nebo akce Zkusme si to, kdy se žáci devátých a občas i osmých tříd ze sedlčanských a okolních základních škol hravou formou seznámí s nabídkou a náplní jednotlivých učebních oborů a zároveň si prohlédnou školu.

Provoz učiliště se nezastavuje ani o letních prázdninách, kdy na zdejším domově mládeže bývají ubytováni žáci různých tanečních škol či sportovních oddílů a kroužků. Škola jim zajišťuje nejen ubytování a pronájem sportovišť, ale také celodenní stravování. V kuchyni si tak pravidelně nachází brigádu několik učňů z oboru kuchař – číšník.

Aktuálně nabízíme tyto učební obory:

Tříleté – H:
Cukrář
Instalatér
Kadeřník
Kuchař-číšník
Výrobce potravin
Opravář zemědělských strojů
Zahradník
Zámečník 

Tříleté – E:
Potravinářská výroba
Zahradnické práce

Nástavbové:
Podnikání v denní i dálkové

Střední odborné učiliště, Sedlčany, Petra Bezruče 364
Petra Bezruče 364, Sedlčany, 26401
www.sousedlcany.cz
www.facebook.com/sousedlcany
https://www.instagram.com/sousedlcany/