Škola ve svém vývoji byla vždy úzce spjatá s hospodářskými a průmyslovými potřebami našeho regionu. Naši nabídku pro příští školní rok rozšiřujeme o nový obor Informační technologie v průmyslu. Škola je známá širokou škálou činností (exkurze, kurzy, zahraniční spolupráce, vysoký podíl moderních zařízení apod.) Vysoké procento absolventů, postupujících na vysoké školy převážně technického charakteru i vysoká poptávka po našich studentech, je výbornou vizitkou úrovně naší práce. Obdrželi jsme řadu ocenění od zaměstnavatelů, Hospodářské komory ČR i profesních sdružení. Při studiu nabízíme moderní techniku i osobní přístup k potřebám studentů. Patříme mezi nejlépe vybavené průmyslové školy v celé republice v oblasti výpočetní techniky, CNC systémů, 3D tisku, vstřikování plastů, robotiky a automatizace. Studentům umožňujeme využívat široké zázemí školy v pestré nabídce volnočasových aktivit – kroužků. Spolupracujeme se všemi významnými zaměstnavateli v našem regionu i Okresní hospodářskou komorou. Při studiu lze využít podniková stipendia a jako jedna z mála škol poskytujeme i prospěchová stipendia. Studium lze kombinovat i s dalšími zájmy (sport, technická, vědecká a umělecká činnost) formou úprav organizace studia (individuální plán).

Při studiu je kladen důraz na pořádek, slušnost i přátelské vztahy mezi studenty i vyučujícími. Jsme velkými podporovateli sportu i společenských akcí, kde dochází k vytváření výborných vztahů, typickým právě pro příbramskou průmyslovku. Aktuální informace na www.spspb.cz

Přehled oborů:
ELEKTROTECHNIKA - zaměření POČÍTAČOVÉ TECHNOLOGIE
ELEKTROTECHNIKA - zaměření MULTIMÉDIA A INFORMATIKA
STROJÍRENSTVÍ - zaměření POČÍTAČOVÉ STROJÍRENSTVÍ
STAVEBNICTVÍ - zaměření POZEMNÍ STAVITELSTVÍ A ARCHITEKTURA
STAVEBNICTVÍ - zaměření POZEMNÍ STAVITELSTVÍ
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE - zaměření INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE V PRŮMYSLU, nově od 2021!

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova 271
Hrabákova 271, Příbram, 26101
www.spspb.cz