Škola má širokou regionální působnost nad rámec Ústeckého kraje.

Velkou devizou školy je spolupráce se zaměstnavateli a firmami, které nabízejí různorodou podporu žáků při studiu, čímž se velmi zvyšuje možnost uplatnění žáků na trhu práce (praxe, brigády, stipendijní programy).

Specializujeme se na vzdělávání v oborech zaměřených na strojírenství, elektrotechniku, dopravní prostředky, informační technologie a logistické a finanční služby. Studium žáci ukončují výučním listem nebo maturitní zkouškou.

Žáci školy mohou  získat řidičský průkaz skupiny B v naší autoškole a navíc  žáci oboru dopravní prostředky mohou získat za výhodných podmínek při výuce řidičský průkaz na nákladní automobil (skupina C). Absolventi elektro oborů mohou na závěr studia získat odbornou kvalifikaci podle zákona 250/2021 Sb.

V oboru strojírenství se učí CAM systémy v učebně CNC strojů a CAD systémy v učebně počítačové grafiky. Výuka probíhá v odborných učebnách s podporou moderní techniky a multimédií. Na škole je zřízena Cisco Networking Academy Program s možností získat kvalifikovaný certifikát. Žáci získávají pracovní zkušenosti na zahraničních stážích v rámci programu Erasmus+ (např. Portugalsko, Finsko, SRN).

Velká část školy prošla v minulých letech rekonstrukcí. Velmi dobře vybavené jsou dílny praxe a odborného výcviku, odborné laboratoře, centrum dopravní přípravy a sportovní haly a areály. V rámci vzdělávání probíhá řada exkurzí, kurzů různých soutěží a projektů.


Výuka probíhá ve středisku Resslova a Stříbrníky.

Nabídka maturitních oborů

● 23-41-M/01 Strojírenství

zaměření: Programování CNC strojů a počítačová grafika

● 23-45-M/01 Dopravní prostředky

zaměření: Silniční vozidla a logistika

● 26-41-M/01 Elektrotechnika

zaměření: Energetika a informatika

zaměření: Automatizace a počítačové aplikace

● 18-20-M/01 Informační technologie

zaměření: Počítačové sítě a programování

● 26-41-L/01 Mechanik elektrotechnik

zaměření: Zabezpečovací technika a silnoproudá zařízení

● 37-42-M/01 Logistické a finanční služby

zaměření: Informatika v logistice

Nabídka učebních oborů

● 26-51-H/02 Elektrikář – silnoproud

● 26-52-H/01 Elektromechanik pro zařízení a přístroje

● 37-51-H/01 Manipulant poštovního provozu a přepravy

zaměření: Logistika provozu a přepravy

Nejlépe školu poznáte při osobní návštěvě…

Středisko RESSLOVA
Dny otevřených dveří: čtvrtek 24. 11. 2022, sobota 3. 12. 2022, úterý 10. 1. 2023
Ukázkové dny: čtvrtek 1. 12. 2022, úterý 13. 12. 2022, úterý 17. 1. 2023

Středisko STŘÍBRNÍKY
Dny otevřených dveří: úterý 22. 11. 2022, sobota 10. 12. 2022, středa 11. 1. 2023
Ukázkové dny: úterý 22. 11. 2022, čtvrtek 15. 12. 2022, středa 11. 1. 2023
Soutěž pro žáky ZŠ „A je to 2022”: středa 7. 12. 2022


Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Resslova 5, příspěvková organizace
tel.: 478 572 212, 478 572 204
sekretariat@spsul.cz
www.spsul.cz

Zdroj: Střední průmyslová škola, Ústí nad LabemZdroj: Zadavatel inzerce