Střední rybářská škola ve Vodňanech je jedinou školou jak v rámci České republiky, tak i v mezinárodním měřítku, která vyučuje čtyřletý maturitní obor Rybářství. Škola vznikla před 103 lety a stále vyučuje jedinečné zaměření Chov ryb a nově od roku 2011 Vodní stavby v rybářství.  Rybářská škola dneška je ucelenou a jedinečnou školou kde naučíme vše o vodě, rybách, technologiích a stavbách v rybářství.

Studium Střední rybářské školy Vodňany je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Škola nabízí, jako jediná v České republice, studijní obor Rybářství 41-43-M/01. Od roku 2011 je možné studovat ve dvou studijních zaměřeních:
Zdroj: Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Chov ryb a Vodní stavby v rybářství

Studijní zaměření Chov ryb
Výslednou profilaci zajišťují odborné předměty: obecné rybářství, hydrobiologie, rybníkářství, chov ryb v řízeném prostředí, nemoci ryb, zpracování ryb, rybářství ve volných vodách, vodní hospodářství, stroje a zařízení. V průběhu studia je vysoký podíl výuky předmětu praxe se zaměřením na práci v rybářských firmách.

Studijní zaměření Vodní stavby v rybářství
Skupina odborný předmětů je zaměřena na specializované oblasti vodního hospodářství a zahrnuje předměty: odborné kreslení, konstrukční kreslení, stavební a vodoprávní řízení, pozemní stavitelství, vodní a vodohospodářské stavby, okrasné nádrže, protipovodňová opatření, rekultivace a revitalizace, geodézie. Praxe
probíhá jak v rybářských firmách, tak ve firmách zabývajících se realizací vodních staveb.

Součástí výuky obou zaměření je získání řidičského oprávnění skupin B a T.

Škola dále nabízí
V rámci nepovinného předmětu mohou žáci vykonat zkoušku z myslivosti. Dále mají možnost získat průkaz Vůdce malého plavidla. Dalším nepovinným předmětem je chov akvarijních a okrasných ryb. Zájemci mohou absolvovat preparátorský kroužek. Absolvent školy získává kvalifikaci rybářského hospodáře a osvědčení pro lov ryb elektřinou. Všichni absolventi obdrží Europass.

Ubytování studentů a volný čas
Všichni žáci SRŠ mají možnost ubytování v moderně vybaveném domově mládeže ve dvou a třílůžkových pokojích. Ubytovaní žáci mají široké možnosti pro využití volného času – k dispozici jsou klubovny, posilovna, tělocvična, sauna, kulečník, připojení na internet, zájmové kroužky, školní rybářské revíry Blanice 3 a Zlatý potok.

Spolupráce školy
Škola spolupracuje s rybářskými podniky v rámci celé ČR Krajské školní hospodářství se sídlem v Protivíně, Rybářství Klatovy, Rybářství Nové Hrady Rybářství Blatná, Fakulta rybářství a ochrany vod, Českým a Moravským rybářským svazem. Mezinárodní spolupráce: Zespol szkol Sierakow (Polsko).

Zdroj: Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480

Uplatnění absolventů
Absolventi nalézají uplatnění jako technici v rybářské výrobě, u podniků povodí, v rybářských svazech, dále ve vodohospodářských provozech, ve stavebních a projektových organizacích a ve státní správě se zaměřením na životní prostředí a vodní hospodářství. Řada absolventů pokračuje ve vysokoškolském studiu.

Zkrácený název školy: SRŠ a VOŠ VHE Vodňany
Zřizovatel: Jihočeský kraj
Adresa školy: Zátiší 480, 389 01 Vodňany

Ředitel školy: Ing. Pavel Vejsada Ph.D.  (+420) 724 124 760
Zástupce ředitele: Mgr. Lucie Kotlínová (+420) 604 843 931
Škola sekretariát: Šárka Poslední (+420) 383 382 410 / 411

Střední rybářská škola a Vyšší odborná škola vodního hospodářství a ekologie, Vodňany, Zátiší 480, www.srs-vodnany.cz, rybarskaskola@srs-vodnany.cz