Dáváme studentům příležitost vyzkoušet si organizaci chodu školy
O praktický chod školy, od marketingu po správu části rozpočtu, se u nás starají sami studenti. Rozvíjejí tak své praktické dovednosti, učí se rozhodovat, vyjednávat, obhajovat vlastní řešení - a nést zodpovědnost za svěřené úkoly.

Studenti mohou ovlivnit to, o čem se budou učit
S klíčovými tématy středoškolských osnov se naši studenti potkají a mají možnost je prožít. Vedle toho ale dáváme velký prostor tématům, která je zajímají a chtějí se o nich dozvědět víc. Dáváme možnost rozhodovat o tom, co, kdy a jakou formou se budou učit.

Zdroj: 1. Scio Střední škola, s.r.o.Klademe důraz na práci s vnitřní motivací, mentorujeme a koučujeme
Každý náš student má svého mentora, který ho dobře zná a je v kontaktu s jeho rodiči. Mentor je průvodcem na cestě studijním procesem, dává průběžnou zpětnou vazbu, pomáhá zvládat výzvy a motivovat do dalších kroků. Vnitřní motivace je nejdůležitějším životním pohonem, proto vymezujeme dostatek času na její rozvoj.

Učíme fungovat v týmu
Na pracovním trhu má schopnost týmové spolupráce čím dál větší význam. Vedeme studenty k tomu, aby si ve školních projektech vyzkoušeli různé týmové role a objevili své silné stránky

Střídáme širokou škálu formátů učení a nezůstáváme jen ve škole
Využíváme různé cesty k tomu, jak se něčemu přiučit. Kombinujeme přednášky, workshopy, krátké i dlouhé učební bloky, projekty, exkurze i čas na samostudium, protože každá forma pomáhá naučit se něco jiného. Zveme k nám inspirativní osobnosti, stejně často se ale vydáváme za nimi do místa jejich působení.

Jsme v kontaktu se zahraničními alternativními školami
Zahraniční zkušenost obohacuje. Dlouhodobě spolupracujeme s podobně zaměřenými školami v Německu a Francii.

Zdroj: 1. Scio Střední škola, s.r.o.

Jsme čtyřletá střední škola s maturitou. Studenty vedeme k tomu, aby uvažovali o tom, co, jak a proč se učí. 

Přestupy do 2. a 3. ročníku jsou možné i během roku. Připravujeme také 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/22.

Chcete se o nás dozvědět více? Klikněte na odkaz níže, zavolejte či napište. Můžete vyzkoušet i den na zkoušku.   

1. Scio Střední škola, s.r.o.,
Prokopova 100/16,
130 00, Praha 3-Žižkov
https://linktr.ee/stredni_sciskola