Dopravní dostupnost školy je pro žáky velmi výhodná. Hlavní budova školy je umístěna v okresním městě Teplice, dvě ostatní jsou snadno dostupné autobusovou dopravou.

Informace z Úřadu práce v Teplicích potvrzují zájem o obory vyučované na škole a minimální nezaměstnanost absolventů. V posledních letech prochází škola obrovským rozvojem, došlo k výstavbě nových dílen pro automechaniky, autoelektrikáře, karosáře a truhláře. Většina ostatních dílen prošla také zásadní modernizací. V těsném sousedství školy proběhla výstavba 3 nových budov a po jejich zařízení zde bude vytvořen kampus řemesel.

Zdroj: Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace

Zdroj: Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace

Zdroj: Střední škola stavení a strojní, Teplice, příspěvková organizace

Proč jít právě k nám?

. Uplatníte se! Reagujeme na pracovní trh a spolupracujeme s našimi budoucími potencionálními zaměstnavateli.

. S vyučením dostanete EUROPAS umožňující pracovat v zahraničí.

. Během studia máte možnost si vydělat na praxích, vždy jeden týden jste ve škole a jeden týden na praxi.

. Podporujeme žáky s individuálními vzdělávacími potřebami.

. Nabízíme moderně vybavené učebny, zcela nově vybudované a vybavené autodílny a odborný výcvik ve vlastních technicky vyspělých dílnách či partnerských firmách.

. Nevíte, co by vás bavilo? Nevadí! Během prvních tří měsíců máte možnost změnit obor bez nutnosti opakovat ročník.

. Během studia se bavte - zúčastněte se zájmových kroužků a sportovních kurzů.

. Ubytujeme vás  na Domově mládeže (pokud nejste z Teplic)

Přihláška ke studiu je ke stažení na www.sssstp.cz

Zdroj: Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace

Zdroj: Střední škola stavení a strojní, Teplice, příspěvková organizace

Zdroj: Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace

Zdroj: Střední škola stavení a strojní, Teplice, příspěvková organizace

Zdroj: Střední škola stavení a strojní, Teplice, příspěvková organizace

Zdroj: Střední škola stavení a strojní, Teplice, příspěvková organizace

Zdroj: Střední škola stavení a strojní, Teplice, příspěvková organizace

Zdroj: Střední škola stavební a strojní Teplice, příspěvková organizace