Proč došlo ke změně názvu školy?

Od nového školního roku nabízí škola další nové a to zdravotnické obory - maturitní obor „Praktická sestra“ a učební obor „Ošetřovatel“. Pokud škola má ve své nabídce tento typ oborů, pak vždy musí mít v názvu tuto skutečnost uvedenou.

Webové stránky školy:  www.skolalipa.cz

Facebook školy: https://www.facebook.com/skolalipa

Instagram školy: https://www.instagram.com/skolalipa/?hl=cs

 

MATURITNÍ OBORY na SZŠ a SOŠ Česká Lípa

„Praktická sestra“ - více infomační naleznete pod odkazem uplatnění praktické sestry:

https://www.skolalipa.cz/index.php/pro-uchazece/maturitni-obory/prakticka-sestra-od-1-9-2021

„Ekologie a životní prostředí“

Tento obor je alternativou pro ty žáky ZŠ, kteří se chtějí věnovat přírodním vědám, ale nechtějí volit studium na gymnáziu. Výuka je vedena více prakticky. A to jak v nově vybavených laboratořích (chemická a biologická), tak v „terénu“. Více informací naleznete pod odkazem uplatnění absolventů oboru ekologie a životní prostředí:

https://burzaskol.online/obor/446

„Hotelnictví“

Tento obor připravuje žáky na práci nejen ve středním managementu hotelových provozů, ale také v turistickém ruchu. Více informací naleznete pod odkazem na uplatnění absolventů oboru hotelnictví:

https://burzaskol.online/obor/446

číšníkZdroj: SZŠ a SOŠ, Česká Lípa, příspěvková organizace

Nástavbové studium „Podnikání“

Ti žáci ZŠ, kteří si nejsou jisti, že by v budoucnu uspěli u maturitní zkoušky, a zvolí nejdříve studium v některém z oborů učebních, mohou po „vyučení“ pokračovat ve dvouletém nástavbovém maturitním oboru.

Kromě výučního listu tak mohou žáci na naší škole získat i maturitní vysvědčení.

 

UČEBNÍ OBORY na SZŠ a SOŠ Česká Lípa

V současné době si mohou žáci ZŠ vybrat některý z šestnácti učebních oborů (přehled oborů naleznete na www.skolalipa.cz a pod tímto odkazem: https://burzaskol.online/skola/88)

Naše škola se stala v roce 2016 jedním z šesti Center odborného vzdělávání Libereckého kraje:

https://www.skolalipa.cz/index.php/centrum-odborneho-vzdelavani

Díky tomu došlo ke zcela zásadní proměně školy. Zřizovatel, Liberecký kraj, získal pro SZŠ a SOŠ významnou dotaci z Evropských fondů (více jak 80 mil. Kč).

Postupně došlo k rekonstrukci několika budov školy, k pořízení moderního vybavení do odborných dílen všech učebních oborů, vybavení ICT a to včetně pořízení několika výukových programů.

Žáci „kovo“ oborů se učí kreslit v kreslícím programu VariCAD. Výkresy využívají jak při 3Dtisku, tak při programování CNC strojů (soustruh, frézka), pomocí programu Mikroprog.

obráběčZdroj: SZŠ a SOŠ, Česká Lípa, příspěvková organizace

Elektrikáři mají k dispozici pro kreslení a návrh plošných spojů program FORMICA, silnoproudaři pro návrh bytových elektro rozvodů program SchémataCAD. Tentýž program využívají instalatéři pro návrhy rozvodů vody, topení, odpadů.

Budoucí truhláři, pekaři, zemědělci, cukráři, instalatéři, strojní mechanici, kuchaři, obráběči kovů, číšníci, ošetřovatelé, automechanici, kadeřnice atd. se učí řemeslu nejen v nově vybavených dílnách, ale také na reálných zakázkách.

https://www.skolalipa.cz/index.php/nabidka-sluzeb