zobrazit více:
KDY?

05.12. 2023 - Den pro zdravý životní styl (9.00 - 16.00 hod)
01.02. 2024 - Den zdravotnické školy (14.00 - 17.00 hod.)
Kde?
SZŠ a VOŠ z Příbram, Jiráskovy sady 113, 261 01 Příbram
Současná doba ukazuje, jak důležité je mít dobře kvalifikované, silné a odolné zdravotníky.

Naše škola nabízí tyto obory vzdělání:
- Praktická sestra
- Zdravotnické lyceum
- Masér ve zdravotnictví
- Nutriční asistent
- Diplomovaná všeobecná sestra
- Diplomovaná dětská sestra
- Diplomovaný nutriční terapeut

Absolvent oboru vzdělání Praktická sestra je vybaven odbornými kompetencemi pro práci ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, v domácí péči, v zařízeních sociálních služeb.

Masér ve zdravotnictví se uplatní ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního typu, v zařízeních sociálních služeb, v lázních při poskytování rehabilitační, léčebné a lázeňské péče (masáže, vodoléčebné procesy).

Nutriční asistent se uplatní na odborných pracovištích poskytujících specifickou ošetřovatelskou péči při zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy, zejména ve zdravotnických zařízeních, dále ve stravovacích provozech lázeňských a léčebných ústavů a v zařízeních sociální péče (základy fyzikální terapie).

Absolvent oboru vzdělání Zdravotnické lyceum je připravován ke studiu na všech školách tzv. terciárního vzdělávání, které je zaměřeno především na přírodovědné předměty. Cílem dalšího studia jsou především fakulty lékařské nebo vyšší zdravotnické školy nebo zdravotně sociálních fakulty.

Absolventi obou oborů vyšší odborné školy jsou již je plně kvalifikováni ve všech činnostech, které souvisejí s ošetřováním nemocných. Samostatně poskytují celostně zaměřenou ošetřovatelskou péči ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociální a komunitní péče. Dětské sestry pak se zaměřením na děti.

Součástí areálu školy je dobře vybavený Domov mládeže a školní jídelna zajišťující stravování pro žáky školy i ubytované.

Další aktivity školy: 
- Dobrovolnická činnost ve zdravotnických zařízeních i zařízeních sociální péče
- Charitativní dny (např. Srdíčkový den)
- Sportovní kurzy i adaptační kurz
- Organizace kurzu pro sanitáře
- Soutěže první pomoci (včetně celostátního kola)

Jsme školou, která moudře vychází z osvědčeného, která však otevřeně přijímá a uchopuje nadčasově moderní, která bude schopna být přínosem i v čase budoucím.

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Příbram 
Jiráskovy sady 113, Příbram I, 26101
www.szs.pb.cz